Hva betyr resultatet i skattelistene

  • Publisert: 06.04.2018
  • Av: Skattesjekk
Innlegget fortsetter under bildet Hva betyr resultatet i skattelistene

Hvert år blir skatteinformasjonen om alle skattepliktige i norge lagt ut på skattelistene. Denne informasjonen er offentlig, og kan hentes av hvilken som helst nordmann. Men hva betyr resultatene i søkene? Skattesjekk forklarer.

Dette betyr søkeresultatene

Når man søker opp en person på skattelistene, vil resultatet vise Inntekt (netto inntekt), formue (netto formue) og utelignet skatt. Men disse tallene er ofte misvisende. Her drøfter vi hvert av resultatene.

Inntekt (Nettoinntekt)

Inntekten som vises i skattelistene viser summen av en persons skattepliktige inntekter minus fradrag. Typiske fradrag er oftest renteutgifter, minstefradrag, aksjetap og andre fradragsberettigede utgifter. De fleste økonomer fastsetter at ut i fra skattelisten er det vannskelig å fastsette hva noen tjener. Man ser kun nettolønn hva folk tjener etter fradrag, og man ser ikke hva folk har hatt i fradrag. En pesron med høyere renteutgifter vil ha en netto inntekt som mest sansynlig er langt under den reelle lønnen. Har man derimot realisert en større gevinst av aksjer, kan tallet være mye høyere.
Et eksempel på å regne ut estimert bruttoinntekt:
Et søkeresultat viser 200 000 kr i inntekt (netto). Vi regner:

200 000 Netto inntekt
- 10 000 finansinntekter
+ 86 000 minstefradrag
+ 120 000 rentefradrag
+ 10 000 andre fradrag
= 406 000 brutto lønnsinntekt

Formue (Nettoformue)

Dette er den skattemessige verdien personen på listen eier, minus gjelden. Dette er også et tall som oftest er ganske så misvisende i forhold til hva som er det reelle tallet. Formuen som vises i søket er stort sett alltid lavere enn det som er realiteten. Ofte skyldes dette at man eier en bolig, hvor man har boliglån. Har du en bolig med en markedsverdi på seks millioner, vil bare 25% av dette prisen bli regnet som formue. Boligen gir deg altså 1.500.000 kroner i formue utover verdier ellers. Har du i derimot 1.500.000 kroner eller mer i gjeld, vil du bli oppført med 0 i formue. Dette er før andre verdier er regnet inn. Eier en person andeler i et børsnotert selskap, vil verdien bli tatt i utgangspunkt i selskapets markedsverdi. Eier man i private selskap som ikke er offentlig notert, vil flere parametre utegå av beregningen. Dette gjør at mange store selskapseiere ofte avventer å gå på børs. Netto formue forteller hva den enkelte betaler formuesskatt av. For 2016 var formuesskatten 0,85 prosent av netto formue over 1,2 millioner kroner. En som står oppført med fire millioner i netto formue, betalte altså 0,85 prosent av 2.800.000 kroner. Eller 23.800 kroner.

Utelignet skatt

ette tallet viser hva den skattepliktige skal betale i skatt. Her er bruttoskatt, formuesskatt og nettoskatt regnet med. Men for enkelte gir skattetallet et feil bilde for dem som går frem under begrepet nullskatteyter. Vi håper dette gir deg en bedre forståelse av tallene man får når man søker anonymt i skattelistene i fremtiden :) Les mer om skattelistens beregninger på deres informasjonsider.