Hva er egentlig skatt?

  • Publisert: 02.09.2018
  • Av: Skattesjekk
Innlegget fortsetter under bildet Hva er egentlig skatt? Foto: Stocksnap.io

Når du sitter og ser på skattelistene, så får du opp noen nøkkeltall. Disse omhandler skatt. Men vet du egentlig hva skatt er?

Finansierer offentlig forbruk

Ofte defineres skatt som en ytelse fra det private til det offentlige. Formålet til skatt er at det skal finansiere offentlig forbruk. I Norge skal absolutt alle privatpersoner betale skatt til staten. Det skal imidlertid påpekes at det fins flere ulike måter å betale skatt på, det er nemlig ikke bare lønnsinntekten du skatter på. Bedrifter og andre aktører må nemlig også betale moms, som er en annen type skatt. Dette er noe man også betaler automatisk når man handler klær i butikken.

Dekker utgiftene

Skatten som staten mottar, brukes til ulike formål. Hovedformålet er imidlertid å dekke et samfunns utgifter. I Norge er det også et vesentlig poeng å utjevne forskjeller mellom de som tjener mest og minst. Eksempler på hva skatt brukes til, kan være alt fra offentlig skole til sykehus. SSB har en god graf på dette:

Dette brukes skatten til - SSB Foto: SSB.no

Se hele statistikken på SSB sine hjemmesider.

To hovedkategorier

Man deler ofte inn skatt i to typer hovedkategorier. Disse er direkte og indirekte skatt. Det vi kjenner som direkte skatter, er for eksempel inntektsskatt og formueskatt. De indirekte skattene kan for eksempel være moms på varer du handler. Forskjellen her er at direkte skatt er noe som er lagt direkte på skatteyteren, mens indirekte skatt er noe som kommer gjennom påslag i prisen. Moms og toll er eksempler på det.

I Norge er skattesystemet i all hovedsak basert på at man ønsker å skattlegge brede grunnlag med relativt lave satser. I tillegg behandles ulike inntekter på et nøytralt vis. Man har også en symmetrisk behandling av inntekter og utgifter.

Legitimiteten er viktig

Ikke alle er like glade i å betale skatt. Derfor er legitimiteten til en stats skattesystem avhengig av noen sentrale faktorer. Blant annet opplevelsen til folk om at skattepengene kommer dem til gode. Alle betaler skatt, både direkte og indirekte, noe som gjør at man bør kjenne på at man får noe igjen for at legitimiteten skal være tilstede. Tematikken er svært omdiskutert politisk, og vi ser stadig at det gjøres endringer i politikken. Dette styres naturligvis av hvilke politiske partier som sitter med makten i en stat. Enkelte partier er for mye skatt, mens andre partier vil kutte ned.

Alt i alt kan man se på skatt som en betalingsmåte for å finansiere det offentlige forbruket. I Norge vil det si blant annet offentlig skole og sykehus. Alt dette finansieres både gjennom direkte og indirekte skatt.

Slik regner du ut skatt og skattekostnadene