Skattelister for Buskerud

Buskerud har 242 719 skatteytere. Det er 32 095 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Buskerud er 311 187 kr (↑ 0.2%).

Røyken er kommunen som har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Buskerud, mens Hemsedal har lavest snitt.

I Buskerud er det Hole som har den aller høyeste gjennomsnittsformuen. I Nedre Eiker finner vi den laveste. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1923.

Inntekt
Formue
Skatt
1
Tore Halvorsen
Kongsberg, f. 1954
Inntekt
79 119 520
Formue
63 087 134
Skatt
37 487 535
2
Albert Kristian Hæhre
Modum, f. 1954
Inntekt
49 332 670
Formue
194 176 944
Skatt
16 678 706
3
Svein Erik Lilleland
Hole, f. 1971
Inntekt
28 468 593
Formue
3 791 946
Skatt
12 825 049
4
Lars Hæhre
Modum, f. 1982
Inntekt
27 391 063
Formue
82 709 297
Skatt
9 050 250
5
Petter Hodt Bjerke
Lier, f. 1977
Inntekt
26 628 536
Formue
16 281 679
Skatt
12 155 912
6
Nina Hæhre
Modum, f. 1985
Inntekt
24 935 847
Formue
101 935 004
Skatt
8 324 585
7
Jan Erling Evensen
Drammen, f. 1943
Inntekt
24 228 566
Formue
341 620 959
Skatt
9 825 444
8
Arild Johansen
Lier, f. 1964
Inntekt
24 092 909
Formue
20 226 523
Skatt
5 999 185
9
Pål Georg Benestad
Drammen, f. 1971
Inntekt
23 765 246
Formue
134 487 291
Skatt
8 245 600
10
Ola Gjone Kvale
Øvre Eiker, f. 1985
Inntekt
21 772 241
Formue
63 450 305
Skatt
6 999 551
11
Erik Ruhs
Lier, f. 1967
Inntekt
21 513 846
Formue
45 467 939
Skatt
6 791 917
12
Bjørn Grene
Kongsberg, f. 1971
Inntekt
21 412 568
Formue
11 821 785
Skatt
6 492 556
13
Vibeke Fredriksen
Drammen, f. 1973
Inntekt
18 676 289
Formue
67 923 347
Skatt
6 355 949
14
Arne Pålgardhaugen
Hol, f. 1966
Inntekt
18 473 315
Formue
0
Skatt
5 472 598
15
Hans Martin Nakkim
Drammen, f. 1976
Inntekt
18 056 796
Formue
30 151 612
Skatt
5 609 593
16
Helge Jordanger
Drammen, f. 1948
Inntekt
17 499 670
Formue
79 934 087
Skatt
6 018 649
17
Erik Jølberg
Lier, f. 1942
Inntekt
17 158 549
Formue
765 705 578
Skatt
11 951 291
18
Rune Isachsen
Øvre Eiker, f. 1966
Inntekt
16 691 664
Formue
225 556 455
Skatt
7 028 176
19
Pål Lund
Drammen, f. 1972
Inntekt
15 958 446
Formue
29 256 559
Skatt
5 243 134
20
Arne Michael Simonsen
Hole, f. 1947
Inntekt
15 796 553
Formue
6 271 315
Skatt
4 720 222
21
Bjørnulf Borge
Drammen, f. 1961
Inntekt
15 674 332
Formue
18 147 189
Skatt
4 848 214
22
Egil Haugland Vedal
Drammen, f. 1945
Inntekt
15 263 469
Formue
41 082 786
Skatt
5 141 150
23
Geir Asbjørn Dahl
Lier, f. 1955
Inntekt
15 248 879
Formue
25 299 846
Skatt
4 698 157
24
Vasili Johnny Tsolis
Lier, f. 1974
Inntekt
15 206 182
Formue
24 737 473
Skatt
5 016 735
25
Knut Erik Langtvedt Karlsen
Drammen, f. 1968
Inntekt
14 826 331
Formue
432 774 138
Skatt
8 112 130
26
Johannes Sigmund Sangnes
Ringerike, f. 1957
Inntekt
14 825 031
Formue
28 792 977
Skatt
7 179 081
27
Erling André Nilsen
Røyken, f. 1964
Inntekt
14 682 077
Formue
67 127 005
Skatt
5 194 148
28
Harald Rune Hilleren
Drammen, f. 1962
Inntekt
14 674 273
Formue
26 301 076
Skatt
4 789 003
29
Tor Øivind Kirkeng
Drammen, f. 1953
Inntekt
14 564 447
Formue
43 491 526
Skatt
5 093 011
30
Elisabeth Reiersrud
Øvre Eiker, f. 1948
Inntekt
14 260 294
Formue
97 029 603
Skatt
5 030 863
31
Guro Cathrine Thoresen
Ringerike, f. 1980
Inntekt
13 955 323
Formue
322 463 958
Skatt
7 080 129
32
Heidi Wright
Drammen, f. 1969
Inntekt
13 927 337
Formue
30 872 564
Skatt
4 448 073
33
Nils Bjarte Ågedal
Nedre Eiker, f. 1953
Inntekt
13 905 121
Formue
0
Skatt
4 246 707
34
Sven Brun
Ringerike, f. 1962
Inntekt
13 901 460
Formue
1 805 067
Skatt
4 132 586
35
Frode Kristiansen
Røyken, f. 1973
Inntekt
13 858 308
Formue
2 392 498
Skatt
4 204 562
36
Lars Kristoffer Loe
Drammen, f. 1970
Inntekt
13 619 675
Formue
630 860 653
Skatt
9 423 106
37
Lasse Lundhaug
Nedre Eiker, f. 1958
Inntekt
13 541 114
Formue
82 295 059
Skatt
6 358 215
38
Lars Nilsen
Drammen, f. 1968
Inntekt
13 396 668
Formue
407 828 910
Skatt
7 699 682
39
Dag Christoffersen
Drammen, f. 1957
Inntekt
13 305 400
Formue
2 508 596
Skatt
4 117 797
40
Pål Christian Iversen
Hole, f. 1964
Inntekt
13 125 635
Formue
52 685 414
Skatt
4 361 139
41
Carl August Ameln
Lier, f. 1967
Inntekt
13 038 002
Formue
52 482 369
Skatt
4 313 450
42
Thorbjørn Stryken
Drammen, f. 1961
Inntekt
13 001 244
Formue
44 183 116
Skatt
4 264 888
43
Knut Jølberg
Lier, f. 1970
Inntekt
12 629 598
Formue
18 751 518
Skatt
4 006 953
44
Sigurd Holter Torp
Ringerike, f. 1972
Inntekt
12 594 538
Formue
0
Skatt
5 923 530
45
Lasse Kjøsterud
Drammen, f. 1967
Inntekt
12 388 288
Formue
0
Skatt
4 024 080
46
Olav Thon
Hole, f. 1923
Inntekt
11 722 110
Formue
1 031 715 451
Skatt
12 348 094
47
Asbjørn Østnæs Aasheim
Drammen, f. 1969
Inntekt
11 637 397
Formue
161 028 855
Skatt
4 919 173
48
Knut Einar Fjerdingstad
Øvre Eiker, f. 1963
Inntekt
11 529 439
Formue
117 924 282
Skatt
4 441 096
49
Hans Christian Lindvard Jordan
Hole, f. 1979
Inntekt
11 526 791
Formue
50 019 141
Skatt
3 836 463
50
Reidar Munthe-Kaas Tveiten
Kongsberg, f. 1982
Inntekt
11 319 722
Formue
5 533 261
Skatt
3 676 572
51
Kjell Harald Fredriksen
Ringerike, f. 1949
Inntekt
11 165 442
Formue
99 352 405
Skatt
3 987 093
52
Roger Rustand
Flesberg, f. 1971
Inntekt
10 989 034
Formue
67 556 523
Skatt
5 751 281
53
Arnfinn Wiken
Kongsberg, f. 1956
Inntekt
10 782 519
Formue
27 336 766
Skatt
3 584 831
54
Ring Tore Teigen
Øvre Eiker, f. 1965
Inntekt
10 691 195
Formue
738 782 807
Skatt
9 115 848
55
Eva Helene Ellingsen Grendstad
Nedre Eiker, f. 1965
Inntekt
10 640 751
Formue
12 907 630
Skatt
2 738 788
56
Vidar Lyhus
Lier, f. 1957
Inntekt
10 589 756
Formue
170 206 523
Skatt
4 820 819
57
Erlend Søraker
Hole, f. 1974
Inntekt
10 296 991
Formue
25 767 231
Skatt
3 355 237
58
Tore Gunnar Stryken
Nedre Eiker, f. 1948
Inntekt
10 189 431
Formue
40 144 671
Skatt
5 048 501
59
Jul Andrew Gundersen
Drammen, f. 1948
Inntekt
10 061 505
Formue
313 700 020
Skatt
5 669 983
60
Håkon Jølberg
Drammen, f. 1969
Inntekt
10 013 172
Formue
9 400 108
Skatt
3 087 582
61
Svein Nikolai Helling
Drammen, f. 1973
Inntekt
9 819 439
Formue
388 702 565
Skatt
6 466 440
62
Per Kristian Helling
Drammen, f. 1972
Inntekt
9 631 000
Formue
377 799 396
Skatt
6 112 132
63
Morten Sandli
Lier, f. 1979
Inntekt
9 556 471
Formue
5 951 584
Skatt
4 990 888
64
Jon Henning Haugnæs
Øvre Eiker, f. 1972
Inntekt
9 400 373
Formue
4 241 382
Skatt
2 842 946
65
Svein Tollef Helling
Drammen, f. 1944
Inntekt
9 373 074
Formue
68 433 303
Skatt
3 511 811
66
Erik Oscar Holm
Lier, f. 1950
Inntekt
9 336 842
Formue
76 591 866
Skatt
3 427 688
67
Siv Linette Solheim Grann
Drammen, f. 1984
Inntekt
9 226 225
Formue
4 617 171
Skatt
2 294 152
68
Knut Magne Bendiksen
Drammen, f. 1939
Inntekt
9 085 874
Formue
95 390 884
Skatt
3 486 748
69
Camilla Jægtvik Andersen
Drammen, f. 1978
Inntekt
8 994 402
Formue
26 880 876
Skatt
2 895 977
70
Kari Margrethe Ranvik
Drammen, f. 1939
Inntekt
8 708 124
Formue
4 700 670
Skatt
2 584 667
71
Johnny Dagfinn Larsen
Drammen, f. 1939
Inntekt
8 531 745
Formue
11 206 494
Skatt
2 595 886
72
Joachim Lupnaav Johnsen
Drammen, f. 1974
Inntekt
8 386 421
Formue
198 894
Skatt
1 779 790
73
Arild Thorsby
Nedre Eiker, f. 1977
Inntekt
8 293 501
Formue
123 786 391
Skatt
3 017 289
74
Ole Henrik Engen
Ringerike, f. 1970
Inntekt
8 279 274
Formue
5 930 965
Skatt
2 125 019
75
Britt Torunn Blomholt
Drammen, f. 1943
Inntekt
8 234 850
Formue
14 601 075
Skatt
2 519 762
76
Magne Svartis Uppman
Røyken, f. 1976
Inntekt
8 214 994
Formue
18 678 291
Skatt
2 580 577
77
Kristoffer Brække
Drammen, f. 1980
Inntekt
8 165 144
Formue
85 157 500
Skatt
3 415 801
78
Dag Trætten
Røyken, f. 1961
Inntekt
8 160 339
Formue
17 837 238
Skatt
2 682 610
79
Kjell Runar Svåsand
Øvre Eiker, f. 1949
Inntekt
8 041 158
Formue
29 830 436
Skatt
2 614 828
80
Jon Vidar Rasmussen
Røyken, f. 1965
Inntekt
7 979 578
Formue
19 198 635
Skatt
2 110 420
81
Tore Morten Olsen
Hurum, f. 1967
Inntekt
7 978 705
Formue
13 092 914
Skatt
3 560 501
82
Haakon Tronrud
Ringerike, f. 1956
Inntekt
7 936 316
Formue
258 899 722
Skatt
4 684 541
83
Sindre Jordanger
Drammen, f. 1984
Inntekt
7 800 819
Formue
59 778 163
Skatt
2 936 733
84
Ole Jørgen Smedsrud
Øvre Eiker, f. 1954
Inntekt
7 758 052
Formue
99 806 269
Skatt
3 156 120
85
Terje Ottesen
Drammen, f. 1973
Inntekt
7 755 022
Formue
80 594 057
Skatt
3 165 244
86
Ann-Christin Gjerdseth Andersen
Drammen, f. 1966
Inntekt
7 718 709
Formue
1 547 094
Skatt
3 532 190
87
Trond Langlie Røine
Drammen, f. 1963
Inntekt
7 686 921
Formue
37 828 715
Skatt
2 635 369
88
Roger Einar Eriksen
Røyken, f. 1949
Inntekt
7 656 611
Formue
44 144 576
Skatt
2 644 870
89
Stein Myrseth
Lier, f. 1963
Inntekt
7 652 269
Formue
0
Skatt
2 380 815
90
Johannes Christensen
Drammen, f. 1970
Inntekt
7 560 317
Formue
138 657 989
Skatt
3 442 943
91
Børre Haugen
Drammen, f. 1949
Inntekt
7 554 590
Formue
48 339 183
Skatt
2 616 064
92
Runar Skjelsbæk
Drammen, f. 1959
Inntekt
7 493 065
Formue
40 960 000
Skatt
2 635 083
93
Anne Gunvor Thoresen
Ringerike, f. 1965
Inntekt
7 443 165
Formue
8 387 823
Skatt
2 294 476
94
Roger Andersen
Drammen, f. 1965
Inntekt
7 299 215
Formue
10 074 154
Skatt
2 340 118
95
Erling Solberg
Røyken, f. 1937
Inntekt
7 249 594
Formue
8 898 059
Skatt
1 796 590
96
Geir Arne Weum
Røyken, f. 1966
Inntekt
7 128 768
Formue
5 679 818
Skatt
2 228 060
97
Per Bomann-Larsen
Drammen, f. 1951
Inntekt
7 112 406
Formue
14 712 394
Skatt
3 214 156
98
Svein Vidar Holtlien
Drammen, f. 1948
Inntekt
7 100 015
Formue
15 092 859
Skatt
2 231 301
99
Stig Thorgersen
Øvre Eiker, f. 1967
Inntekt
7 065 774
Formue
1 624 556
Skatt
2 617 216
100
Søren Christoffer Helmen
Lier, f. 1976
Inntekt
7 063 677
Formue
36 134 482
Skatt
2 770 301