Skattelister 2018 for Verdal

Verdal har 12 330 skatteytere. Det er 1 553 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Verdal er 280 623 kr (↑ 4.3%).

Inntekt
Formue
Skatt
1
Jon Anders Røe
Verdal, f. 1981
Inntekt
4 815 111
Formue
0
Skatt
1 192 426
2
Jan Tore Grande
Verdal, f. 1967
Inntekt
4 461 309
Formue
14 787 321
Skatt
1 540 607
3
Arild Frøseth
Verdal, f. 1971
Inntekt
3 985 231
Formue
10 509 193
Skatt
1 417 192
4
Liv Vodal
Verdal, f. 1959
Inntekt
2 972 786
Formue
21 709 430
Skatt
1 562 528
5
Ole Petter Bjartnes
Verdal, f. 1980
Inntekt
2 956 462
Formue
6 479 628
Skatt
1 336 552
6
Bjørn Dybvadsskog
Verdal, f. 1956
Inntekt
2 720 859
Formue
2 937 010
Skatt
1 166 516
7
Torunn Hovden
Verdal, f. 1963
Inntekt
2 719 020
Formue
2 265 944
Skatt
843 483
8
Guri Holmvik
Verdal, f. 1974
Inntekt
2 626 351
Formue
3 194 756
Skatt
1 227 285
9
Johan Olav Lerfald
Verdal, f. 1952
Inntekt
2 551 399
Formue
6 850 299
Skatt
632 531
10
Petter Olav Balhald
Verdal, f. 1960
Inntekt
2 548 538
Formue
1 853 770
Skatt
1 205 702
11
Rita Backer Natvig
Verdal, f. 1963
Inntekt
2 418 490
Formue
10 209 714
Skatt
827 114
12
Gunnar Rønning Ystad
Verdal, f. 1959
Inntekt
2 417 377
Formue
5 146 681
Skatt
793 107
13
Ingolv Bengtsen
Verdal, f. 1959
Inntekt
2 247 824
Formue
18 548 467
Skatt
1 036 685
14
Eva Holan Wiseth
Verdal, f. 1955
Inntekt
2 235 939
Formue
41 540 810
Skatt
1 057 983
15
Tore Bakkan
Verdal, f. 1955
Inntekt
2 174 903
Formue
21 436 897
Skatt
1 061 004
16
Ove Riksvold
Verdal, f. 1968
Inntekt
2 129 108
Formue
2 844 145
Skatt
928 081
17
Svenn Tyrone Wiseth
Verdal, f. 1954
Inntekt
2 028 049
Formue
40 706 946
Skatt
954 090
18
Ole Christian Nessemo
Verdal, f. 1972
Inntekt
1 997 282
Formue
9 525 731
Skatt
742 243
19
Bjørn Asle Hynne
Verdal, f. 1972
Inntekt
1 981 794
Formue
0
Skatt
844 726
20
Svein Erik Mordal
Verdal, f. 1941
Inntekt
1 961 626
Formue
4 029 909
Skatt
674 359
21
Jan Selvig
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 951 981
Formue
13 971 609
Skatt
809 564
22
Sten Solum
Verdal, f. 1962
Inntekt
1 940 318
Formue
3 301 001
Skatt
851 789
23
Even Holan Wiseth
Verdal, f. 1980
Inntekt
1 860 598
Formue
23 783 619
Skatt
821 528
24
Bjørn Johannes Formo
Verdal, f. 1942
Inntekt
1 849 299
Formue
9 314 974
Skatt
648 337
25
Fredrik Balgård Vangstad
Verdal, f. 1992
Inntekt
1 848 754
Formue
1 197 157
Skatt
560 489
26
Kari Oddfrid Kvernmo
Verdal, f. 1953
Inntekt
1 839 532
Formue
23 702 743
Skatt
787 126
27
Nils Georg Leirset
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 832 273
Formue
3 527 810
Skatt
561 506
28
Anton Helmo
Verdal, f. 1950
Inntekt
1 773 535
Formue
2 669 413
Skatt
768 875
29
Dag Joar Lund
Verdal, f. 1965
Inntekt
1 724 261
Formue
1 403 880
Skatt
737 605
30
Per Marius Skrove
Verdal, f. 1991
Inntekt
1 712 537
Formue
1 634 475
Skatt
417 187
31
Odd Bjørnar Ness
Verdal, f. 1960
Inntekt
1 711 435
Formue
2 762 382
Skatt
717 292
32
Stein Arild Risan
Verdal, f. 1966
Inntekt
1 686 291
Formue
8 244 958
Skatt
706 675
33
Jonny Aune
Verdal, f. 1969
Inntekt
1 681 049
Formue
6 121 317
Skatt
703 093
34
Lars Rasmus Håskoll
Verdal, f. 1968
Inntekt
1 673 404
Formue
9 383 556
Skatt
729 756
35
Erik Stiklestad
Verdal, f. 1970
Inntekt
1 667 690
Formue
0
Skatt
715 638
36
Ivar Kolbjørn Granhus
Verdal, f. 1944
Inntekt
1 648 531
Formue
2 865 114
Skatt
487 331
37
Halvor Rognstad
Verdal, f. 1955
Inntekt
1 648 305
Formue
1 476 521
Skatt
247 153
38
Arnt Johan Roel
Verdal, f. 1984
Inntekt
1 618 405
Formue
0
Skatt
654 272
39
Bjørn Olav Kolstad
Verdal, f. 1969
Inntekt
1 605 973
Formue
18 436 357
Skatt
661 320
40
Kjell Annar Eggen
Verdal, f. 1945
Inntekt
1 597 781
Formue
3 353 032
Skatt
641 774
41
Annar Ole Kvistad
Verdal, f. 1958
Inntekt
1 596 130
Formue
6 984 657
Skatt
614 898
42
Halvor Sørhuus
Verdal, f. 1964
Inntekt
1 595 450
Formue
4 009 596
Skatt
530 603
43
Stig Håvard Indahl
Verdal, f. 1969
Inntekt
1 579 973
Formue
7 054 086
Skatt
560 775
44
Robert Keim-Varslot
Verdal, f. 1980
Inntekt
1 578 031
Formue
0
Skatt
626 821
45
Trond Olaf Sørhuus
Verdal, f. 1962
Inntekt
1 572 648
Formue
2 206 938
Skatt
499 969
46
Einar Sørheim
Verdal, f. 1968
Inntekt
1 562 249
Formue
8 215 200
Skatt
616 617
47
Alf Jonny Reitan Kålen
Verdal, f. 1977
Inntekt
1 523 009
Formue
1 655 567
Skatt
533 862
48
Ingjerd Lehn Østhus
Verdal, f. 1968
Inntekt
1 522 267
Formue
5 027 982
Skatt
626 997
49
Rune Kvernmo
Verdal, f. 1968
Inntekt
1 516 626
Formue
9 557 723
Skatt
588 326
50
Jonny Haugen
Verdal, f. 1979
Inntekt
1 511 330
Formue
11 004 188
Skatt
586 556
51
Aina Beate Larsen
Verdal, f. 1968
Inntekt
1 499 814
Formue
1 074 739
Skatt
619 542
52
Per Jørum
Verdal, f. 1962
Inntekt
1 495 665
Formue
1 712 110
Skatt
619 297
53
Stein Jonny Valstad
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 476 257
Formue
2 861 702
Skatt
568 159
54
Roar Bjartnes
Verdal, f. 1945
Inntekt
1 473 560
Formue
9 718 614
Skatt
518 542
55
Christina Olsen Almli
Verdal, f. 1988
Inntekt
1 446 720
Formue
199 471
Skatt
345 821
56
Trond Karsten Varslot
Verdal, f. 1974
Inntekt
1 430 619
Formue
1 062 125
Skatt
597 047
57
Kurt André Haugan
Verdal, f. 1978
Inntekt
1 424 501
Formue
0
Skatt
595 270
58
Roger Sellæg
Verdal, f. 1970
Inntekt
1 420 873
Formue
0
Skatt
620 451
59
Jon Arnesønn Rostad
Verdal, f. 1930
Inntekt
1 416 444
Formue
10 571 916
Skatt
444 964
60
Birger Even Skatland
Verdal, f. 1956
Inntekt
1 411 329
Formue
4 670 334
Skatt
564 411
61
Randi Hedvig Gresseth
Verdal, f. 1959
Inntekt
1 394 251
Formue
4 910 966
Skatt
608 834
62
Gerd Janne Kristoffersen
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 382 077
Formue
79 936
Skatt
566 011
63
Geir Ove Granheim
Verdal, f. 1972
Inntekt
1 375 834
Formue
2 256 290
Skatt
535 980
64
Rolf Magne Østhus
Verdal, f. 1972
Inntekt
1 358 063
Formue
4 084 245
Skatt
563 234
65
Morten Andre Forsberg
Verdal, f. 1982
Inntekt
1 349 073
Formue
0
Skatt
574 856
66
Magne Anton Hojem
Verdal, f. 1957
Inntekt
1 346 511
Formue
2 816 552
Skatt
367 255
67
Meier Hepsø
Verdal, f. 1965
Inntekt
1 333 201
Formue
0
Skatt
553 118
68
Robin Hilmar Eilertsen
Verdal, f. 1975
Inntekt
1 324 309
Formue
5 011 043
Skatt
526 510
69
Roar Rismark
Verdal, f. 1979
Inntekt
1 322 457
Formue
0
Skatt
596 903
70
Knut Solhaug
Verdal, f. 1953
Inntekt
1 320 170
Formue
10 897 800
Skatt
611 200
71
Pål Hofstad
Verdal, f. 1964
Inntekt
1 316 580
Formue
9 370 802
Skatt
553 203
72
Steinar Olav Vangstad
Verdal, f. 1954
Inntekt
1 315 958
Formue
13 641 344
Skatt
498 180
73
Trond Arild Tråsdahl
Verdal, f. 1985
Inntekt
1 315 335
Formue
0
Skatt
552 905
74
Eli Hilde Stene
Verdal, f. 1958
Inntekt
1 313 314
Formue
6 547 611
Skatt
508 997
75
Arne Roel
Verdal, f. 1960
Inntekt
1 310 336
Formue
521 258
Skatt
347 847
76
Trond Rune Lorås
Verdal, f. 1965
Inntekt
1 304 901
Formue
0
Skatt
537 307
77
Ole Morten Okkenhaug
Verdal, f. 1956
Inntekt
1 302 021
Formue
1 549 032
Skatt
513 308
78
Roar Olsen
Verdal, f. 1961
Inntekt
1 301 092
Formue
4 225 577
Skatt
468 331
79
Vidar Skjerve
Verdal, f. 1963
Inntekt
1 297 533
Formue
4 366 831
Skatt
548 205
80
Ole Arvid Wiik
Verdal, f. 1954
Inntekt
1 295 685
Formue
4 144 003
Skatt
553 821
81
Ole Gunnar Vestvik
Verdal, f. 1972
Inntekt
1 295 154
Formue
16 867 630
Skatt
545 687
82
Jostein Green
Verdal, f. 1958
Inntekt
1 285 253
Formue
304 042
Skatt
435 665
83
Dag Voll
Verdal, f. 1963
Inntekt
1 269 404
Formue
1 517 454
Skatt
501 603
84
Per Arne Urland
Verdal, f. 1967
Inntekt
1 254 767
Formue
1 191 841
Skatt
500 152
85
Turid Hofstad
Verdal, f. 1953
Inntekt
1 249 484
Formue
1 787 071
Skatt
485 529
86
Ole Borgen
Verdal, f. 1956
Inntekt
1 233 191
Formue
5 141 378
Skatt
349 371
87
Bjørn Joar Frøseth
Verdal, f. 1955
Inntekt
1 231 939
Formue
1 885 164
Skatt
474 225
88
Hans Petter Sivertsen
Verdal, f. 1955
Inntekt
1 226 966
Formue
722 404
Skatt
471 803
89
Sven Oddne Haugen
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 224 645
Formue
36 421 439
Skatt
665 059
90
Reidar Norstrøm
Verdal, f. 1970
Inntekt
1 216 726
Formue
7 862 291
Skatt
463 762
91
Ole Petter Segtnan
Verdal, f. 1965
Inntekt
1 207 561
Formue
0
Skatt
523 056
92
Lars Petter Enes
Verdal, f. 1973
Inntekt
1 200 330
Formue
1 109 159
Skatt
485 132
93
Åse Høyem Anderssen
Verdal, f. 1979
Inntekt
1 195 301
Formue
0
Skatt
501 614
94
Simo Harri Lappalainen
Verdal, f. 1952
Inntekt
1 189 344
Formue
15 884 558
Skatt
561 998
95
Kjell Morten Myrvang
Verdal, f. 1954
Inntekt
1 184 684
Formue
1 453 905
Skatt
470 856
96
Dag Furu Tharaldsen
Verdal, f. 1956
Inntekt
1 183 018
Formue
2 543 736
Skatt
453 822
97
Freddy Altø
Verdal, f. 1953
Inntekt
1 179 308
Formue
1 287 701
Skatt
458 892
98
Ståle Nikolaisen Ravlo
Verdal, f. 1964
Inntekt
1 178 757
Formue
10 050 083
Skatt
540 004
99
Gunnvor Møst Eggen
Verdal, f. 1956
Inntekt
1 175 941
Formue
0
Skatt
387 141
100
Knut Jonny Tuset
Verdal, f. 1966
Inntekt
1 173 567
Formue
992 579
Skatt
391 181