Slik blir du beskattet på kapitalinntekt – Raymond Skjærstad forklarer

  • Publisert: 20.08.2020
  • Av: Raymond Skjærstad
Innlegget fortsetter under bildet Skatt på kapitalinntekt Foto: Stocksnap.io

Om du har gevinst på økonomiske investeringer, blir du beskattet på kapitalinntekt.

Dette er et gjesteinnlegg av Raymond Skjærstad.

Skatt på kapitalinntekter vil du få hvis du har gevinst på ulike økonomiske investeringer. Dette kan være mye forskjellig. Blant annet bankinnskudd, utbytte fra overskudd, aksjeutbytte eller penger du har tjent på valutahandel for å nevne noe.

Hva er kapitalinntekt?

Kapitalinntekt kan være alt det som er nevnt ovenfor. Andre eksempler er gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt man får ved utleie og gevinst ved salg av eiendom. Alt dette regnes som kapitalinntekt. Det finnes også flere former for slik type inntekt.

I Norge skattes kapitalinntekt med 27 % og er en del av din alminnelige inntekt. Person- og kapitalinntekten til deg som norsk statsborger er summen av alle de skattepliktige inntektene dine før du får fradrag. Når det gjelder personinntekt er det skattepliktig inntekt som inkluderer feriepenger og alle trygde- og pensjonsytelser.

Slik unngår du årlig skatt

Det er mulig å unngå den årlige skatten på utbytte og overskutt. Men da må du sette pengene dine i spareprodukter med investeringsvalg. Eksempler på dette kan være fondskonto eller investeringskonto. Underveis som du tjener penger på slike investeringer slipper du å betale skatt. Og på denne måten kan du opprette en egen konto og sette sammen den menyen du selv ønsker.

Den dagen du velger å ta ut et utbytte og dermed realiseres kontoen eller deler av den, må du betale skatt. Men frem til da slipper du unne beskatning.

Om du velger å bytte fond, trenger det ikke å medføre noen kostnader. Men her er det alltid lurt å ta en ekstra titt. Det kan være enkelte gebyrer i forbindelse med ulike investeringer. Dette varierer veldig.

Hvis du velger å selge aksjer med overskudd regnes det som en form for kapitalinntekt. Dette gjelder også utbytte og salg av pengemarkedsfond og obligasjoner. Men også her er det viktig å påpeke at du blir beskattet kun når du faktisk realiserer kontoen. Det vil si når du velger å ta ut et utbytte eller gevinst fra kontoen din.