Slik fungerer skattelistene

  • Publisert: 08.03.2021
  • Av: Skattesjekk
Innlegget fortsetter under bildet Hva betyr resultatet i skattelistene

Er du i tvil om hvordan du søker i skattelistene? eller er du usikker på hva som står og ikke står i skattelistene? da kan du lese videre her.

Hvem står i skattelistene?

Du finner opplysninger om personer og upersonlige skattepliktige som har fått skatteoppgjør dersom du søker i skattelistene. Upersonlige skattepliktige er for eksempel en bank, et verdipapirfond eller et aksjeselskap.

Man kan ikke reservere seg mot å stå i skattelistene, verken i skattelistene som legges ut på skatteetaten.no eller skattelistene som leveres til pressen.

Disse opplysningene for personlige skattepliktige finner du ikke i skattelistene:

  • Opplysninger om personer med hemmelig adresse
  • Opplysninger om personer som kan avsløre et eller flere klientforhold
  • Opplysninger om personer som har avgått med døden
  • Opplysninger om personer som ikke har fast bopel
  • Opplysninger om mindreårige personer ved utgangen av inntektsåret (under 18 år)

Når skattelistene er produsert, skal opplysningene være intakt. Det vil si at dersom du får hemmelig adresse etter dette tidspunktet vil du fortsatt stå i skattelistene til neste oppdatering.

Informasjon i skattelistene

Skattelistene inneholder disse opplysningene:

Tallene er ikke nødvendigvis endelige da disse kan bli endret som følge av klage på fastsettingen.

Hvem søker på deg?

Nå logges enhver person som søker i skattelistene, dette er besluttet av stortinget. Med en innlogging kan man begrense mengden av informasjon en enkeltperson kan hente. Innlogging brukes også til tilgjengeliggjøring av opplysninger som viser hvem som har søkt etter hvem.

Etter at du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du se hvem som har søkt på deg ved å klikke på søkestatistikk. Da får du se informasjon som navn, alder, poststed og postnummer for vedkommende som har søkt på ditt navn. Personer som har søkt på deg vil bli lagt i en liste som oppdateres en gang i timen.

Slik søker du

Du søker i skattelistene ved å logge inn. Du må imidlertid være over 16 år for å søke i skattelistene. Du har muligheter til å søke etter skattelisteopplysninger til nærmere 500 personer per måned. Husk at det er forskjell på søk og visninger, søker du etter en person så vil du få opp en treffliste bestående av personer som matcher med søkeopplysningene. Når du klikker på en enkeltperson, telles det som en visning.

Trykker du på et navn uten å få opp opplysninger, betyr det at du har brukt opp dine 500 visninger for den enkelte kalendermåneden. Du kan likevel fortsette å søke, men du vil ikke få vist skatteopplysningene. Den første dagen i hver måned, nullstilles antall visninger og du vil i tillegg få varsel så fort du har 50 visninger igjen.

Nå kan du søke i skattelistene for 2019

På slutten av året kan du søke opp hva personer tjener i inntekt, har i formue eller hva vedkommende betaler i skatt. Nå kan du i tillegg gjøre det anonymt på vår nettside Skattesjekk.no

Tradisjon tro kan du søke opp personers inntekt, formue og skatt for det seneste året på senhøsten. Nå tilbyr Skattesjekk.no deg å søke opp disse opplysningene uten at vedkommende du søker opp får se at det er du som søker. Noe for deg? Vi tar et dypdykk for å se hva det innebærer.

Flere og flere søker i skattelistene

Flere yngre dukker nå opp i skattelistene, det resulterer i flere søk. Dette tror vi i skattesjekk er på grunn av nysgjerrigheten til andre unge mennesker som vil se hva kameraten eller venninnen tjener, har i formue eller hvor mye vedkommende har betalt i skatt det siste året. Listene er også godt tilgjengelige for alle som vil søke.

Mangemillionæren Dyar Al-Ashtari (25) avslører at flere nå velger å søke på han som anonym søker.

Han forteller at mange venner, bekjente og ukjente søker på hans navn, men at trenden har snudd etter at man fikk muligheten til å søke anonymt.

– Jeg opplevde ofte at folk jeg hadde en form for relasjon med, søkte meg opp i skattelistene. Nå vet jeg ikke lenger hvem som har søkt på meg, da flere og flere er anonym når de søker, sier Al-Ashtari

Har du lyst til å lese mer om anonymt søk? Da må du lese videre.

Hvorfor søke anonymt i skattelistene for 2019

Ønsker du å være anonym når du søker i skattelistene? Vil du se hvor mye sjefen eller naboen din betaler i skatt? Da har du kommet på rett plass, Skattesjekk kan alltid hjelpe deg.

I motsetning til skatteetaten tilbyr Skattesjekk å søke anonymt i skattelistene. Hos Skattesjekk kan du søke i skattelistene uansett alder. Følg enkle instrukser så søker du anonymt, og du har ubegrenset med antall søk. Hos etaten får du imidlertid kun 500 søk per kalendermåned. Hos Skattesjekk får du vite folks nettoinntekt, formue og skatt det siste året.

Ved å benytte Skattesjekk sine tjenester finner du ut alt om dette helt anonymt. For, selv om endringene i 2014 gjorde at folk ikke kunne søke anonymt på skatteetaten sine nettsider, så betyr det ikke at det er komplett umulig. Skattesjekks unike tjenester gjør nemlig at du kan søke uten å legge igjen et fnugg av spor etter deg på skatteetatens nettsider.

Her er det bare å gå til verks, vi ordner dette enkelt for deg. Besøk vår nettside og grip muligheten med begge hender. Listene er ute for å bli sett, det betyr heldigvis ikke at du som søker blir sett. Les mer om anonyme søk her.

Dette betyr søkeresultatet

Skal du søke opp en person i skattelistene, vil du se informasjon om netto inntekt, netto formue og utlignet skatt. Her må du imidlertid være obs på at tallene kan være misvisende.

I skattelistene vises summen av en persons skattepliktige inntekt og fradrag. Renteutgifter, minstefradrag, aksjetap og andre fradragsberettigede utgifter er typiske fradrag her.

Netto formue er den skattemessige en person eier, minus gjeld. Formuen som kommer opp i søket er ofte lavere enn i realiteten på grunn av eierskap til bolig, med et boliglån. Eksempel: eier du en bolig med en markedsverdi på seks millioner kroner, vil 25 prosent av prisen bli regnet som formue. Dermed vil det stå at du har en formue på 1.500.000 utover andre verdier du måtte ha. Forbrukslån, smålån, osv. slår også inn på dette.

Utlignet skatt er hva den skattepliktige personen skal betale i skatt. Her regnes bruttoskatt, nettoskatt og formueskatt.

Offentlige skattelister

Skattelistene skal være offentlige, dette er besluttet av stortinget. Hensikten er at samfunnet skal ha mulighet til å ha kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet. Det samme gjelder for enkeltpersoner og andre grupper skatteytere.

Vil du se skattelistene på skattekontoret kan du fortsatt det, men vær oppmerksom på at skattekontorene ikke lenger har skattelistene på papir. Du må med andre ord logge deg på en PC for å søke. Fordelen er at du kan få veiledning til å søke av skattekontorene. Du må likevel logge inn med egen elektronisk ID for å søke.

Slutt på søk via nettaviser

I 2011 ble det slutt på søk i skattelister via nettavisene, det ble bestemt av stortinget. Å unngå kommersiell bruk av opplysningene ligger blant annet til grunne for denne endringen. Du kan likevel finne skattelister fra årene før 2011 i de nettavisene som ikke har fjernet opplysningene.

Nå skriver pressen under en avtale før de mottar de elektroniske skattelistene. Avtalen innebærer at skattelistene brukes til journalistiske formål, men at de samtidig regulerer bruken.

Utlevering av skattelistene til pressen går frem av skatteforvaltningslovens § 9-7.