Skattelister 2014 for Aust-Agder

Aust-Agder har 97 026 skatteytere. Det er 12 236 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder er 277 707 kr (↑ 5.7%).

Grimstad er kommunen som har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder, mens Iveland har lavest snitt.

I Aust-Agder er det Grimstad som har den aller høyeste gjennomsnittsformuen. I Iveland finner vi den laveste. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1953.

Inntekt
Formue
Skatt
1
Einar Aas
Grimstad, f. 1971
Inntekt
501 907 517
Formue
1 411 976 572
Skatt
149 611 620
2
Knut Nikolai Tønnevold Ugland
Grimstad, f. 1986
Inntekt
64 285 722
Formue
1 646 820 145
Skatt
33 821 791
3
Jan Andreas Bakke
Risør, f. 1967
Inntekt
32 417 141
Formue
157 559 635
Skatt
10 309 968
4
Grunde Thorsen
Arendal, f. 1972
Inntekt
15 279 934
Formue
53 468 303
Skatt
4 680 040
5
Brede Sparre Gustavson
Gjerstad, f. 1944
Inntekt
14 724 121
Formue
15 415 123
Skatt
4 102 115
6
Ole Tom Eidjord
Lillesand, f. 1960
Inntekt
14 321 418
Formue
23 187 275
Skatt
4 157 414
7
Arne Smedal
Arendal, f. 1947
Inntekt
13 839 026
Formue
19 713 110
Skatt
5 651 500
8
Are Skindlo
Arendal, f. 1966
Inntekt
12 340 058
Formue
5 346 241
Skatt
3 412 414
9
Ove Gusevik
Åmli, f. 1965
Inntekt
11 856 566
Formue
37 543 328
Skatt
5 951 294
10
Geir Skåla
Grimstad, f. 1951
Inntekt
10 208 783
Formue
122 377 969
Skatt
4 605 648
11
Magne Nikolaisen
Lillesand, f. 1962
Inntekt
9 911 900
Formue
23 863 430
Skatt
3 246 295
12
Jostein Hauge
Lillesand, f. 1967
Inntekt
8 641 385
Formue
42 724 812
Skatt
3 020 361
13
Arild Hansen
Arendal, f. 1959
Inntekt
8 597 799
Formue
495 629
Skatt
2 449 102
14
Marit Gislefoss
Lillesand, f. 1967
Inntekt
8 594 438
Formue
59 806 465
Skatt
2 961 393
15
Kjetil Uleberg
Bykle, f. 1952
Inntekt
8 492 178
Formue
35 076 884
Skatt
4 487 404
16
Jon Uleberg
Bykle, f. 1954
Inntekt
8 430 206
Formue
37 771 933
Skatt
4 141 330
17
Une Amundsen
Lillesand, f. 1954
Inntekt
8 351 417
Formue
20 251 752
Skatt
2 510 592
18
Ivar Erdal
Grimstad, f. 1966
Inntekt
8 152 768
Formue
5 058 597
Skatt
2 252 564
19
Rolf-Thore Roppestad
Froland, f. 1968
Inntekt
7 330 118
Formue
19 886
Skatt
3 393 264
20
Håvard Skjærvik
Arendal, f. 1959
Inntekt
6 994 502
Formue
0
Skatt
3 582 102
21
Thomas Eikeland Skåla
Grimstad, f. 1984
Inntekt
6 973 580
Formue
85 925 767
Skatt
3 177 365
22
Helge Gunleif Reme
Lillesand, f. 1951
Inntekt
6 813 360
Formue
37 062 617
Skatt
2 330 717
23
Jan Morten Eskilt
Grimstad, f. 1966
Inntekt
6 193 663
Formue
0
Skatt
1 784 174
24
Kjell Egge
Grimstad, f. 1962
Inntekt
6 150 091
Formue
10 199 334
Skatt
2 131 814
25
Marianne Holta Solberg
Åmli, f. 1955
Inntekt
6 054 487
Formue
24 817 974
Skatt
1 849 153
26
Jan Øystein Lien
Grimstad, f. 1953
Inntekt
5 868 661
Formue
4 813 187
Skatt
1 637 181
27
Kristian Austad
Arendal, f. 1976
Inntekt
5 800 332
Formue
0
Skatt
1 846 133
28
Aleksander Eikeland Skåla
Grimstad, f. 1988
Inntekt
5 721 938
Formue
80 125 609
Skatt
2 394 825
29
Geir Olav Hovde
Arendal, f. 1967
Inntekt
5 654 696
Formue
12 036 643
Skatt
1 799 276
30
Carl Lieungh
Arendal, f. 1957
Inntekt
5 569 608
Formue
7 034 065
Skatt
2 644 933
31
Andreas Kjell Lund Ugland
Grimstad, f. 1925
Inntekt
5 535 151
Formue
50 279 126
Skatt
2 847 182
32
Ole Puntervold
Grimstad, f. 1948
Inntekt
5 313 147
Formue
9 069 620
Skatt
1 556 250
33
Tone Ihle Engelskjønn
Grimstad, f. 1970
Inntekt
5 256 252
Formue
3 607 655
Skatt
1 490 086
34
Per Dan Knutsen
Grimstad, f. 1953
Inntekt
5 213 028
Formue
8 332 895
Skatt
2 575 782
35
Geir Nilsen
Arendal, f. 1971
Inntekt
5 141 041
Formue
12 871 969
Skatt
1 524 820
36
Steinar Slaattelia
Arendal, f. 1966
Inntekt
5 139 747
Formue
2 376 739
Skatt
1 525 884
37
Oddvar Fodstad
Arendal, f. 1967
Inntekt
5 059 720
Formue
96 557 347
Skatt
2 384 407
38
Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland
Grimstad, f. 1955
Inntekt
4 918 643
Formue
98 176 661
Skatt
2 332 314
39
Stig Magnus Birkeland Knutsen
Grimstad, f. 1970
Inntekt
4 852 157
Formue
5 239 986
Skatt
1 502 681
40
Helge Holst
Arendal, f. 1953
Inntekt
4 747 767
Formue
5 474 373
Skatt
1 358 479
41
Einar Johnsen
Grimstad, f. 1971
Inntekt
4 741 288
Formue
29 243 782
Skatt
1 670 485
42
Ole Christian Alsand
Grimstad, f. 1971
Inntekt
4 607 537
Formue
13 738 818
Skatt
1 358 247
43
Ole Hermann Jacobsen
Lillesand, f. 1947
Inntekt
4 530 652
Formue
2 069 335
Skatt
1 333 062
44
Stig Wilhelm Hødnebø
Risør, f. 1951
Inntekt
4 430 203
Formue
24 156 971
Skatt
1 534 427
45
Jan Arne Hemnes Jakobsen
Risør, f. 1965
Inntekt
4 429 444
Formue
4 094 589
Skatt
409 967
46
Knut Ruhaven Sæthre
Arendal, f. 1964
Inntekt
4 416 148
Formue
444 235
Skatt
1 979 159
47
Fredrik Andre Østereng
Grimstad, f. 1975
Inntekt
4 374 267
Formue
0
Skatt
1 211 123
48
Dag Bjørn Jensen
Arendal, f. 1950
Inntekt
4 297 468
Formue
53 151 725
Skatt
1 752 206
49
Reidar Bakken
Grimstad, f. 1947
Inntekt
4 284 433
Formue
4 734 337
Skatt
1 513 371
50
Atle Bergshaven
Grimstad, f. 1946
Inntekt
4 277 001
Formue
546 862 883
Skatt
7 051 014
51
Sissel Målbakken Samsonstuen
Risør, f. 1959
Inntekt
4 264 183
Formue
3 407 443
Skatt
1 389 139
52
Hans Sigvart Roscher
Arendal, f. 1959
Inntekt
4 219 989
Formue
213 486
Skatt
1 304 329
53
Per Belstad
Tvedestrand, f. 1947
Inntekt
4 171 693
Formue
6 819 932
Skatt
1 148 636
54
Grunde Kvåle
Bygland, f. 1951
Inntekt
4 155 503
Formue
8 421 578
Skatt
1 185 703
55
Jan Vervik
Arendal, f. 1960
Inntekt
4 136 070
Formue
0
Skatt
0
56
Tom Farbrot
Grimstad, f. 1975
Inntekt
3 948 375
Formue
0
Skatt
1 095 382
57
Ellen Olaug Olsen
Lillesand, f. 1943
Inntekt
3 936 375
Formue
29 113 505
Skatt
1 392 206
58
Leif Inge Mønnich
Arendal, f. 1959
Inntekt
3 925 983
Formue
0
Skatt
1 335 882
59
Tone Ruane
Arendal, f. 1936
Inntekt
3 873 689
Formue
0
Skatt
1 045 896
60
Mette Hofstad
Arendal, f. 1964
Inntekt
3 871 254
Formue
10 184 676
Skatt
1 225 646
61
Hilde Smedal Thunes
Arendal, f. 1972
Inntekt
3 853 568
Formue
5 097 293
Skatt
1 308 269
62
Ove Oland
Grimstad, f. 1932
Inntekt
3 822 523
Formue
27 534 773
Skatt
1 356 908
63
Pia Christina Isacson
Arendal, f. 1960
Inntekt
3 810 438
Formue
4 603 849
Skatt
1 290 370
64
Kurt Stormyr
Arendal, f. 1953
Inntekt
3 804 340
Formue
4 778 054
Skatt
1 197 149
65
Jarle Heiland
Gjerstad, f. 1971
Inntekt
3 785 025
Formue
3 443 047
Skatt
1 115 232
66
Åse Salvesvold
Risør, f. 1950
Inntekt
3 782 995
Formue
12 719 236
Skatt
1 239 111
67
Magne Frede Kjølsrud
Grimstad, f. 1945
Inntekt
3 773 894
Formue
36 745 777
Skatt
1 601 767
68
Åsmund Haugsvær
Arendal, f. 1970
Inntekt
3 730 203
Formue
11 633 849
Skatt
1 143 269
69
Bjørnar Anker Andresen
Arendal, f. 1966
Inntekt
3 709 900
Formue
0
Skatt
1 394 495
70
Scott-Bernhard Nilsen
Grimstad, f. 1963
Inntekt
3 709 262
Formue
3 051 003
Skatt
1 008 835
71
Alf Helge Tønnessen
Lillesand, f. 1955
Inntekt
3 705 058
Formue
0
Skatt
1 043 605
72
Bjørg Siri Svendsen
Lillesand, f. 1960
Inntekt
3 666 235
Formue
846 542
Skatt
1 062 860
73
Ragnar Tellefsen
Arendal, f. 1942
Inntekt
3 657 641
Formue
26 398 311
Skatt
1 246 038
74
Christen Magne Landbø
Arendal, f. 1947
Inntekt
3 564 982
Formue
12 187 293
Skatt
1 194 073
75
Inge Morits Hauge
Lillesand, f. 1960
Inntekt
3 562 718
Formue
3 454 474
Skatt
1 021 666
76
Sverre Valvik
Arendal, f. 1949
Inntekt
3 557 425
Formue
25 475 812
Skatt
1 769 788
77
Thorsten Karl August Fleck-Baustian
Lillesand, f. 1966
Inntekt
3 552 086
Formue
226 108
Skatt
160 780
78
Einar Kristian Smedsaas
Arendal, f. 1976
Inntekt
3 525 160
Formue
3 356 811
Skatt
1 017 632
79
Svein Andersen
Grimstad, f. 1954
Inntekt
3 517 586
Formue
24 561 933
Skatt
1 253 572
80
Tor Inge Sandnes
Bygland, f. 1979
Inntekt
3 510 045
Formue
974 469
Skatt
0
81
Børuf Eivind Håkedal
Arendal, f. 1945
Inntekt
3 456 501
Formue
37 484 149
Skatt
1 466 416
82
Einar Atle Framnes
Lillesand, f. 1956
Inntekt
3 440 324
Formue
0
Skatt
1 723 628
83
Sidsel Hødnebø
Risør, f. 1949
Inntekt
3 410 602
Formue
11 193 196
Skatt
1 009 618
84
Endre Eidsvik
Arendal, f. 1961
Inntekt
3 390 776
Formue
3 305 368
Skatt
1 508 839
85
Tor Eivind Augland
Lillesand, f. 1967
Inntekt
3 390 462
Formue
12 431 880
Skatt
1 293 419
86
Knut Olav Dalen
Froland, f. 1948
Inntekt
3 360 119
Formue
27 604 459
Skatt
1 221 269
87
Lars Ola Glomsaker Tan Almås
Arendal, f. 1979
Inntekt
3 348 717
Formue
92 159
Skatt
1 521 903
88
Robert Jegteberg
Bykle, f. 1969
Inntekt
3 332 934
Formue
0
Skatt
1 037 487
89
Rolv Pettersen
Tvedestrand, f. 1949
Inntekt
3 311 913
Formue
4 149 646
Skatt
1 384 878
90
Ståle Lindland
Tvedestrand, f. 1976
Inntekt
3 296 764
Formue
8 042 223
Skatt
1 007 040
91
Frode Andersen Innjord
Arendal, f. 1963
Inntekt
3 267 222
Formue
5 730 692
Skatt
1 996 424
92
Andre Werner Kroneberg
Arendal, f. 1972
Inntekt
3 250 943
Formue
0
Skatt
319 972
93
Jan Trygve Gromstad
Arendal, f. 1958
Inntekt
3 195 885
Formue
117 439 764
Skatt
2 076 956
94
Lars Ødeskaug
Arendal, f. 1953
Inntekt
3 192 751
Formue
0
Skatt
1 470 200
95
Alf Reidar Sandstad
Arendal, f. 1975
Inntekt
3 144 050
Formue
0
Skatt
294 941
96
Torstein Moland
Vegårshei, f. 1945
Inntekt
3 142 204
Formue
6 005 387
Skatt
1 207 542
97
Nils Mo
Vegårshei, f. 1963
Inntekt
3 129 475
Formue
17 983 983
Skatt
1 026 870
98
Anne Marit Breimyr Linden
Arendal, f. 1956
Inntekt
3 116 648
Formue
2 771 236
Skatt
875 736
99
Harald Brunvand
Arendal, f. 1964
Inntekt
3 101 442
Formue
5 548 927
Skatt
963 418
100
Dag Kroslid
Arendal, f. 1972
Inntekt
3 093 613
Formue
0
Skatt
1 412 727