Skattelister 2014 for Stavanger

Stavanger har 120 766 skatteytere. Det er 23 642 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Stavanger er 389 185 kr (↑ 2.9%).

Inntekt
Formue
Skatt
1
Sven Revheim
Stavanger, f. 1958
Inntekt
45 377 204
Formue
7 032 004
Skatt
12 335 644
2
Ole Ertvaag
Stavanger, f. 1963
Inntekt
44 433 225
Formue
161 071 451
Skatt
17 844 105
3
Bjørn Dahle
Stavanger, f. 1947
Inntekt
40 624 919
Formue
192 481 718
Skatt
13 035 613
4
Magne Harold Normann
Stavanger, f. 1948
Inntekt
29 330 884
Formue
46 715 394
Skatt
5 043 997
5
Sigve Skimmeland
Stavanger, f. 1961
Inntekt
28 009 605
Formue
115 209 648
Skatt
8 966 733
6
Harald Espedal
Stavanger, f. 1972
Inntekt
24 385 822
Formue
300 810 556
Skatt
13 263 041
7
Olav Kristian Falnes
Stavanger, f. 1963
Inntekt
24 306 477
Formue
281 467 712
Skatt
12 966 334
8
Bjørn Erik Bjørnsen
Stavanger, f. 1953
Inntekt
21 256 579
Formue
181 683 231
Skatt
7 561 251
9
Brede Paulsen Hangeland
Stavanger, f. 1981
Inntekt
18 917 315
Formue
33 610 199
Skatt
716 262
10
Steinar Våge
Stavanger, f. 1964
Inntekt
18 338 187
Formue
22 315 870
Skatt
8 658 541
11
Silje Veen
Stavanger, f. 1971
Inntekt
17 855 303
Formue
375 753 533
Skatt
8 655 356
12
Johan Kristoffer Cappelen Stensrud
Stavanger, f. 1953
Inntekt
17 844 705
Formue
500 034 612
Skatt
13 331 377
13
Trond-Erik Johansen
Stavanger, f. 1962
Inntekt
17 160 354
Formue
33 001 203
Skatt
1 948 630
14
Ove Tveteraas
Stavanger, f. 1955
Inntekt
16 731 536
Formue
154 908 269
Skatt
6 267 906
15
Nina Nessler
Stavanger, f. 1969
Inntekt
16 596 187
Formue
10 505 552
Skatt
4 581 273
16
Jørgen Sørbø
Stavanger, f. 1977
Inntekt
15 996 971
Formue
22 491 233
Skatt
4 564 019
17
Arne Johan Endresen
Stavanger, f. 1953
Inntekt
15 891 842
Formue
141 477 739
Skatt
5 805 583
18
Mari Sørbø Røsjorde
Stavanger, f. 1983
Inntekt
15 752 819
Formue
18 362 371
Skatt
4 435 856
19
Magne Roalkvam
Stavanger, f. 1960
Inntekt
15 534 157
Formue
7 495 487
Skatt
4 319 371
20
Elisabeth Håland
Stavanger, f. 1954
Inntekt
15 512 791
Formue
5 194 094
Skatt
4 369 579
21
Dag Sigvart Kaada
Stavanger, f. 1973
Inntekt
15 168 170
Formue
19 149 547
Skatt
5 836 460
22
Egil Messmer
Stavanger, f. 1975
Inntekt
14 915 649
Formue
71 025 460
Skatt
4 777 872
23
Camilla Veen
Stavanger, f. 1975
Inntekt
14 200 383
Formue
355 849 667
Skatt
7 453 473
24
Bjørn Bill
Stavanger, f. 1966
Inntekt
14 142 927
Formue
33 546 174
Skatt
4 383 817
25
Ivar Sandal
Stavanger, f. 1952
Inntekt
13 847 753
Formue
22 698 126
Skatt
4 027 863
26
Helge Sten Brekke Larsen
Stavanger, f. 1971
Inntekt
13 755 148
Formue
40 575 178
Skatt
4 191 989
27
Kaare Ihle
Stavanger, f. 1935
Inntekt
13 225 452
Formue
12 608 335
Skatt
3 679 787
28
Kjell-Erik Østdahl
Stavanger, f. 1964
Inntekt
13 081 838
Formue
24 491 567
Skatt
6 773 379
29
Åge Kristiansen Westbø
Stavanger, f. 1963
Inntekt
12 857 822
Formue
231 158 825
Skatt
7 825 940
30
Palmer Grønnevik
Stavanger, f. 1958
Inntekt
12 384 919
Formue
177 556 385
Skatt
5 153 855
31
Egil Willumsen
Stavanger, f. 1969
Inntekt
12 297 037
Formue
13 032 931
Skatt
5 033 384
32
Christian Albrecht Selmer
Stavanger, f. 1964
Inntekt
12 221 322
Formue
8 784 382
Skatt
3 427 018
33
Peter Anton Hiorth
Stavanger, f. 1953
Inntekt
12 218 064
Formue
9 927 266
Skatt
5 922 970
34
Tore Christiansen
Stavanger, f. 1962
Inntekt
12 196 413
Formue
77 545 014
Skatt
5 088 111
35
Nils Ludvig Dahl
Stavanger, f. 1971
Inntekt
12 188 636
Formue
7 367 691
Skatt
5 681 491
36
Sigve Ingolf Løland
Stavanger, f. 1960
Inntekt
12 082 292
Formue
32 405 085
Skatt
3 823 934
37
Ingunn Jonassen Kolnes
Stavanger, f. 1957
Inntekt
12 015 179
Formue
15 690 379
Skatt
3 394 433
38
Roald Helgø
Stavanger, f. 1965
Inntekt
11 926 862
Formue
172 526 867
Skatt
5 188 240
39
Christian Rokseth
Stavanger, f. 1973
Inntekt
11 837 612
Formue
29 139 009
Skatt
3 496 522
40
Kathryn Ann Mcgill
Stavanger, f. 1956
Inntekt
11 835 739
Formue
6 443 275
Skatt
5 268 523
41
Per Åge Hauge
Stavanger, f. 1959
Inntekt
11 566 418
Formue
190 095 445
Skatt
5 215 852
42
Timothy Charles St John Warrington
Stavanger, f. 1964
Inntekt
11 371 006
Formue
0
Skatt
4 756 193
43
Kåre Olsen
Stavanger, f. 1950
Inntekt
11 150 026
Formue
74 423 539
Skatt
3 785 082
44
Hjørdis Kluge Smedvig
Stavanger, f. 1951
Inntekt
10 309 852
Formue
1 175 225 623
Skatt
14 512 740
45
Jan Vatsvåg
Stavanger, f. 1959
Inntekt
10 154 430
Formue
134 280 696
Skatt
4 795 069
46
Richard Neville Mitchell Miller
Stavanger, f. 1964
Inntekt
10 151 290
Formue
31 451 065
Skatt
4 625 345
47
Torkell Tveitevoll Eide
Stavanger, f. 1980
Inntekt
10 131 377
Formue
25 452 493
Skatt
4 215 195
48
Øyvind Mikaelsen
Stavanger, f. 1963
Inntekt
10 090 572
Formue
10 421 528
Skatt
4 788 483
49
Pål Ingebretsen Løken
Stavanger, f. 1965
Inntekt
9 935 562
Formue
45 090 463
Skatt
3 110 330
50
Geir Hjellvik
Stavanger, f. 1961
Inntekt
9 897 250
Formue
101 536 540
Skatt
3 691 139
51
Rune Magnus Lundetræ
Stavanger, f. 1977
Inntekt
9 838 062
Formue
9 208 357
Skatt
3 842 965
52
Roald Hoff
Stavanger, f. 1948
Inntekt
9 724 012
Formue
66 873 848
Skatt
3 472 454
53
Odd Endre Aadnøy
Stavanger, f. 1955
Inntekt
9 646 746
Formue
21 341 604
Skatt
3 219 922
54
Jens Jørgen Arnesen
Stavanger, f. 1964
Inntekt
9 640 669
Formue
12 620 903
Skatt
4 416 761
55
Stein Rynning
Stavanger, f. 1948
Inntekt
9 557 989
Formue
7 865 780
Skatt
4 484 865
56
Magne Rafdal
Stavanger, f. 1960
Inntekt
9 386 542
Formue
3 083 844
Skatt
3 010 724
57
Stein Arild Ekeland
Stavanger, f. 1949
Inntekt
9 377 605
Formue
6 224 881
Skatt
2 558 728
58
Anders Strømsvold Størksen
Stavanger, f. 1980
Inntekt
9 309 012
Formue
4 857 771
Skatt
4 603 029
59
Erik Wilson Landgraff
Stavanger, f. 1984
Inntekt
9 261 771
Formue
24 115 972
Skatt
4 528 496
60
Trygve Anda
Stavanger, f. 1950
Inntekt
9 171 844
Formue
131 533 846
Skatt
3 818 596
61
Olaug Hoff
Stavanger, f. 1950
Inntekt
9 123 083
Formue
77 870 301
Skatt
3 336 123
62
Cathrine Gether
Stavanger, f. 1976
Inntekt
9 110 456
Formue
8 206 227
Skatt
4 307 698
63
Colin Maclennan Kramer
Stavanger, f. 1947
Inntekt
9 099 742
Formue
29 980 886
Skatt
318 452
64
Julia Smedvig Hagland
Stavanger, f. 1986
Inntekt
9 008 481
Formue
581 412 273
Skatt
8 223 237
65
Odd Jostein Helgøy
Stavanger, f. 1951
Inntekt
8 806 582
Formue
42 017 404
Skatt
3 161 287
66
Tor Olav Meberg
Stavanger, f. 1968
Inntekt
8 801 607
Formue
29 976 032
Skatt
2 880 017
67
Helge Johan Endresen
Stavanger, f. 1949
Inntekt
8 727 447
Formue
56 318 819
Skatt
2 940 932
68
Helge Stahl
Stavanger, f. 1943
Inntekt
8 685 856
Formue
109 525 470
Skatt
3 434 198
69
Kjell Reidar Jonassen
Stavanger, f. 1955
Inntekt
8 657 616
Formue
48 780 044
Skatt
2 967 193
70
Åse Marie Noer
Stavanger, f. 1940
Inntekt
8 398 615
Formue
59 165 937
Skatt
2 843 706
71
John Grøtte
Stavanger, f. 1951
Inntekt
8 375 027
Formue
34 443 746
Skatt
2 569 986
72
Terje Vareberg
Stavanger, f. 1948
Inntekt
8 284 419
Formue
9 470 194
Skatt
3 389 491
73
Katrine Eide
Stavanger, f. 1971
Inntekt
8 181 297
Formue
20 170 264
Skatt
2 647 496
74
Walter Sognnes
Stavanger, f. 1961
Inntekt
8 118 116
Formue
39 568 808
Skatt
3 082 201
75
Ingvild Sæther
Stavanger, f. 1968
Inntekt
8 074 854
Formue
4 152 330
Skatt
3 813 255
76
Eric Victor Warnquist
Stavanger, f. 1944
Inntekt
7 938 206
Formue
762 000
Skatt
2 148 650
77
Trygve Jacobsen
Stavanger, f. 1946
Inntekt
7 909 131
Formue
571 442 569
Skatt
7 833 557
78
John Joseph Devins
Stavanger, f. 1962
Inntekt
7 900 078
Formue
0
Skatt
3 637 599
79
Christian Tunge
Stavanger, f. 1971
Inntekt
7 746 054
Formue
3 267 687
Skatt
3 034 530
80
Morten Bjørnsen
Stavanger, f. 1951
Inntekt
7 706 636
Formue
0
Skatt
2 560 112
81
Alf Christian Thorkildsen
Stavanger, f. 1956
Inntekt
7 705 572
Formue
86 420 686
Skatt
3 757 022
82
Bernt Rudi Aadland
Stavanger, f. 1975
Inntekt
7 695 664
Formue
9 808 626
Skatt
2 308 073
83
Ole Schei Martinsen
Stavanger, f. 1967
Inntekt
7 599 495
Formue
6 894 469
Skatt
3 221 352
84
Ove Mæhle
Stavanger, f. 1963
Inntekt
7 589 503
Formue
48 685 500
Skatt
2 850 928
85
Odd Arne Kleveland
Stavanger, f. 1965
Inntekt
7 552 893
Formue
53 140 250
Skatt
3 766 535
86
Slawomir Rafal Hinc
Stavanger, f. 1972
Inntekt
7 451 550
Formue
3 568 065
Skatt
3 454 012
87
John Vemmestad
Stavanger, f. 1948
Inntekt
7 431 875
Formue
11 964 088
Skatt
3 427 062
88
David Edward Richard
Stavanger, f. 1963
Inntekt
7 398 645
Formue
96 365
Skatt
3 422 765
89
Leif Terje Tvedt
Stavanger, f. 1958
Inntekt
7 368 434
Formue
78 245 150
Skatt
2 998 691
90
Terje Magne Veastad
Stavanger, f. 1955
Inntekt
7 351 551
Formue
0
Skatt
2 016 647
91
Martin Stage
Stavanger, f. 1965
Inntekt
7 304 526
Formue
19 346 750
Skatt
2 270 084
92
Olaf Rønning
Stavanger, f. 1976
Inntekt
7 190 332
Formue
0
Skatt
2 104 872
93
Kristjan Eymundsson
Stavanger, f. 1969
Inntekt
7 176 112
Formue
19 356 206
Skatt
2 293 808
94
Bjørn Maaseide
Stavanger, f. 1968
Inntekt
7 154 441
Formue
0
Skatt
2 060 179
95
Steinar Aasland
Stavanger, f. 1966
Inntekt
7 121 902
Formue
2 868 921
Skatt
2 281 634
96
Sissel Leire
Stavanger, f. 1974
Inntekt
7 057 620
Formue
27 608 777
Skatt
2 324 699
97
Joseph Anthony Farrell
Stavanger, f. 1963
Inntekt
7 054 530
Formue
3 747 585
Skatt
892 063
98
Geir Trygg Bugge Aase
Stavanger, f. 1954
Inntekt
7 050 484
Formue
58 817 761
Skatt
2 540 207
99
Søren Milo Christensen
Stavanger, f. 1977
Inntekt
6 985 500
Formue
19 655 213
Skatt
3 299 455
100
Ole Thorbjørn Myklestad
Stavanger, f. 1962
Inntekt
6 918 593
Formue
12 173 966
Skatt
881 642