Skattelister 2016 for Aust-Agder

Aust-Agder har 97 026 skatteytere. Det er 12 236 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder er 294 537 kr (↑ 1.6%).

Grimstad er kommunen som har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder, mens Bygland har lavest snitt.

I Aust-Agder er det Grimstad som har den aller høyeste gjennomsnittsformuen. I Iveland finner vi den laveste. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1971.

Inntekt
Formue
Skatt
1
Einar Aas
Grimstad, f. 1971
Inntekt
832 798 713
Formue
2 171 043 833
Skatt
226 755 431
2
Vebjørn Teigen Haugerud
Arendal, f. 1980
Inntekt
26 521 433
Formue
56 387 380
Skatt
8 133 740
3
Johan Bernhard Ugland
Grimstad, f. 1953
Inntekt
26 324 302
Formue
720 488 309
Skatt
13 643 061
4
Knut Nikolai Tønnevold Ugland
Grimstad, f. 1986
Inntekt
25 402 085
Formue
1 518 887 610
Skatt
20 211 906
5
Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland
Grimstad, f. 1955
Inntekt
23 979 948
Formue
66 300 804
Skatt
7 462 767
6
Jan Andreas Bakke
Risør, f. 1967
Inntekt
17 418 193
Formue
237 223 816
Skatt
7 054 536
7
Torbjørn Igland
Grimstad, f. 1952
Inntekt
17 288 077
Formue
62 047 589
Skatt
5 499 155
8
Linda Dagestad Øygarden
Arendal, f. 1971
Inntekt
17 071 891
Formue
5 887 743
Skatt
5 024 172
9
Bjørn Inge Øygarden
Arendal, f. 1971
Inntekt
16 577 313
Formue
6 930 831
Skatt
4 836 913
10
Heikki Erling Systad
Lillesand, f. 1966
Inntekt
15 122 116
Formue
20 072 183
Skatt
4 624 600
11
Oddvar Gjømle
Froland, f. 1951
Inntekt
12 262 378
Formue
35 913 023
Skatt
3 770 039
12
Fredrik Naalsund
Lillesand, f. 1978
Inntekt
10 517 147
Formue
27 195 824
Skatt
3 311 869
13
Are Skindlo
Arendal, f. 1966
Inntekt
10 414 814
Formue
10 809 561
Skatt
3 097 090
14
Johnny Asbjørn Sørbøe
Arendal, f. 1940
Inntekt
9 638 786
Formue
6 606 890
Skatt
2 954 250
15
Einar Johnsen
Grimstad, f. 1971
Inntekt
9 409 563
Formue
51 957 520
Skatt
3 294 065
16
Ove Gusevik
Åmli, f. 1965
Inntekt
9 005 891
Formue
37 186 507
Skatt
4 266 159
17
Helge Gunleif Reme
Lillesand, f. 1951
Inntekt
9 001 309
Formue
55 493 345
Skatt
3 180 129
18
Espen Fosse Storaas
Lillesand, f. 1973
Inntekt
8 872 185
Formue
771 749
Skatt
2 677 030
19
Roald Yttervik
Grimstad, f. 1955
Inntekt
8 187 150
Formue
49 178 148
Skatt
2 803 363
20
Frank Otto Nilsen
Arendal, f. 1933
Inntekt
8 154 070
Formue
3 964 726
Skatt
2 063 362
21
Jon Uleberg
Bykle, f. 1954
Inntekt
8 102 619
Formue
42 527 616
Skatt
4 120 115
22
Sigrunn Husebø Abrahamsen
Grimstad, f. 1958
Inntekt
7 935 498
Formue
12 916 965
Skatt
2 077 900
23
Kirsti Bjørndal
Evje og Hornnes, f. 1976
Inntekt
7 816 677
Formue
4 900 246
Skatt
2 354 944
24
Marit Gislefoss
Lillesand, f. 1967
Inntekt
7 774 667
Formue
83 911 960
Skatt
2 977 143
25
Kjell Ove Sandmo
Grimstad, f. 1960
Inntekt
7 691 807
Formue
16 345 914
Skatt
2 350 920
26
Petter Edvard Danielsen
Lillesand, f. 1946
Inntekt
7 665 091
Formue
977 073
Skatt
2 198 069
27
Bjørn Tore Larsen
Arendal, f. 1967
Inntekt
7 521 905
Formue
55 355 300
Skatt
2 668 320
28
Hilberg Inge Karoliussen
Risør, f. 1947
Inntekt
7 521 845
Formue
0
Skatt
2 127 983
29
Rolf-Thore Roppestad
Froland, f. 1968
Inntekt
7 485 935
Formue
1 002 972
Skatt
3 448 083
30
Kjetil Uleberg
Bykle, f. 1952
Inntekt
7 377 165
Formue
43 920 392
Skatt
3 976 479
31
Lene Henriksen Røinås
Grimstad, f. 1979
Inntekt
7 288 423
Formue
2 855 372
Skatt
2 102 085
32
Torstein Beisland
Arendal, f. 1953
Inntekt
7 253 302
Formue
3 822 404
Skatt
1 833 101
33
Marianne Eikeland Skåla
Arendal, f. 1959
Inntekt
7 080 862
Formue
45 984 724
Skatt
2 493 469
34
Liv Jorunn Tungesvik
Grimstad, f. 1957
Inntekt
6 932 139
Formue
21 362 535
Skatt
2 251 649
35
Georges Henri Einar Geismar
Grimstad, f. 1960
Inntekt
6 878 937
Formue
0
Skatt
1 719 734
36
Thor Aage Gitmark
Lillesand, f. 1961
Inntekt
6 868 997
Formue
28 975 941
Skatt
2 322 780
37
Øystein Lund
Lillesand, f. 1950
Inntekt
6 835 109
Formue
28 317 319
Skatt
2 186 523
38
Lars Damsgaard
Arendal, f. 1935
Inntekt
6 822 738
Formue
9 288 370
Skatt
1 786 910
39
Håvard Skjærvik
Arendal, f. 1959
Inntekt
6 821 775
Formue
0
Skatt
3 463 954
40
Rolf Gøran Skuggevik
Lillesand, f. 1961
Inntekt
6 773 848
Formue
100 000
Skatt
1 694 162
41
Kjell Walter Sørensen
Arendal, f. 1951
Inntekt
6 556 156
Formue
27 488 082
Skatt
2 123 425
42
Ivar Håkon Bragge
Risør, f. 1945
Inntekt
6 484 495
Formue
14 884 343
Skatt
2 089 546
43
Gjermund Igland
Grimstad, f. 1960
Inntekt
6 467 553
Formue
3 461 532
Skatt
1 677 446
44
Andreas Kjell Lund Ugland
Grimstad, f. 1925
Inntekt
6 342 918
Formue
48 360 854
Skatt
3 108 274
45
Aleksander Eikeland Skaala
Grimstad, f. 1988
Inntekt
6 324 005
Formue
30 888 331
Skatt
2 093 977
46
Jan Sigurd Otterlei
Arendal, f. 1960
Inntekt
6 319 195
Formue
113 045 657
Skatt
2 858 144
47
Sverre Valvik
Arendal, f. 1949
Inntekt
6 093 969
Formue
36 706 082
Skatt
2 962 130
48
Kjell Egge
Grimstad, f. 1962
Inntekt
5 963 021
Formue
7 911 661
Skatt
1 863 799
49
Anders Lunde
Tvedestrand, f. 1965
Inntekt
5 942 326
Formue
0
Skatt
2 135 404
50
Per Dan Knutsen
Grimstad, f. 1953
Inntekt
5 899 899
Formue
11 252 871
Skatt
2 928 768
51
Thomas Eikeland Skåla
Grimstad, f. 1984
Inntekt
5 861 553
Formue
28 079 581
Skatt
2 087 883
52
Johannes Christian Irgens
Arendal, f. 1961
Inntekt
5 820 080
Formue
3 924 389
Skatt
1 082 388
53
Miriam Eeva Kyllikki Joukainen
Arendal, f. 1947
Inntekt
5 731 996
Formue
4 239 810
Skatt
1 731 913
54
Inger Aaseby Skorstad
Grimstad, f. 1957
Inntekt
5 686 155
Formue
48 902 922
Skatt
2 108 030
55
Jan Trygve Gromstad
Arendal, f. 1958
Inntekt
5 669 311
Formue
163 522 723
Skatt
3 074 042
56
Sam Carsten Syvertsen
Arendal, f. 1956
Inntekt
5 655 766
Formue
21 283 031
Skatt
2 310 731
57
Nils Mo
Vegårshei, f. 1963
Inntekt
5 564 461
Formue
18 466 521
Skatt
1 747 954
58
Rune Halvor Danneborg
Grimstad, f. 1956
Inntekt
5 490 525
Formue
0
Skatt
1 963 572
59
Egil Marinius Hansen
Grimstad, f. 1961
Inntekt
5 117 672
Formue
11 990 183
Skatt
1 599 662
60
Hans Sigvart Roscher
Arendal, f. 1959
Inntekt
5 027 308
Formue
0
Skatt
1 596 325
61
Hilde Thorsen Røinås
Grimstad, f. 1966
Inntekt
5 009 432
Formue
41 987 003
Skatt
1 833 621
62
Jan Trygve Reinertsen
Lillesand, f. 1958
Inntekt
5 000 134
Formue
19 877 452
Skatt
1 750 050
63
Arild Dale Kjempekjenn
Froland, f. 1957
Inntekt
4 967 571
Formue
24 529 103
Skatt
1 627 452
64
Lars Ødeskaug
Arendal, f. 1953
Inntekt
4 917 116
Formue
0
Skatt
1 904 918
65
Mette Hofstad
Arendal, f. 1964
Inntekt
4 914 044
Formue
14 144 902
Skatt
1 590 735
66
Thorsten Karl August Fleck-Baustian
Lillesand, f. 1966
Inntekt
4 839 943
Formue
2 371 480
Skatt
3 065
67
Line Jåtog Nicolaysen
Grimstad, f. 1964
Inntekt
4 835 351
Formue
47 291 906
Skatt
1 839 999
68
Kai Magne Strat
Risør, f. 1963
Inntekt
4 754 512
Formue
2 888 957
Skatt
1 942 466
69
Terje Edler Arneberg
Arendal, f. 1969
Inntekt
4 607 964
Formue
4 751 037
Skatt
1 281 551
70
Rolf Kristian Folgerø
Arendal, f. 1962
Inntekt
4 603 147
Formue
3 891 968
Skatt
1 402 508
71
Philip Timothy Woodroffe
Arendal, f. 1973
Inntekt
4 596 252
Formue
0
Skatt
1 367 522
72
Torunn Messel
Arendal, f. 1951
Inntekt
4 479 857
Formue
3 429 307
Skatt
1 343 592
73
Odd Kjell Starheim
Arendal, f. 1947
Inntekt
4 436 396
Formue
6 003 500
Skatt
1 316 391
74
Terje Kristoffersen Lunden
Grimstad, f. 1978
Inntekt
4 406 468
Formue
2 539 563
Skatt
1 153 983
75
Øystein Stie
Grimstad, f. 1935
Inntekt
4 394 419
Formue
122 080 974
Skatt
2 269 996
76
Knut Axel Ugland
Grimstad, f. 1959
Inntekt
4 387 959
Formue
453 576 739
Skatt
5 205 525
77
Øivind Johanssen
Vegårshei, f. 1958
Inntekt
4 361 018
Formue
1 824 209
Skatt
1 844 522
78
Andre Werner Kroneberg
Arendal, f. 1972
Inntekt
4 340 481
Formue
0
Skatt
1 459 679
79
Olaf Tønnevold
Grimstad, f. 1957
Inntekt
4 335 608
Formue
8 278 319
Skatt
1 157 189
80
Knut Dahl
Grimstad, f. 1960
Inntekt
4 299 413
Formue
16 882 983
Skatt
572 175
81
Håkon Arvid Håkonsen
Lillesand, f. 1946
Inntekt
4 285 556
Formue
5 342 637
Skatt
1 097 442
82
Jan Vervik
Arendal, f. 1960
Inntekt
4 275 426
Formue
1 789 523
Skatt
20 105
83
Bjørn Knudsen
Arendal, f. 1949
Inntekt
4 258 440
Formue
2 330 878
Skatt
1 064 687
84
Børuf Eivind Håkedal
Arendal, f. 1945
Inntekt
4 243 492
Formue
45 192 513
Skatt
1 668 051
85
Tone Robberstad
Arendal, f. 1970
Inntekt
4 223 443
Formue
0
Skatt
1 124 511
86
Mauritz Brøndal Johnsen
Arendal, f. 1944
Inntekt
4 214 673
Formue
53 844 891
Skatt
1 640 829
87
Benny Birgitte Aasen
Grimstad, f. 1937
Inntekt
4 195 462
Formue
7 482 675
Skatt
1 764 456
88
Tor Inge Sandnes
Bygland, f. 1979
Inntekt
4 181 410
Formue
2 133 343
Skatt
6 233
89
Magne Frede Kjølsrud
Grimstad, f. 1945
Inntekt
4 136 328
Formue
44 916 139
Skatt
1 678 301
90
Kjell Ragnar Mork
Arendal, f. 1947
Inntekt
4 134 286
Formue
6 913 031
Skatt
1 425 615
91
Hans Christian Aksel Melbye
Tvedestrand, f. 1940
Inntekt
4 062 557
Formue
34 109 183
Skatt
1 534 121
92
Robert Jegteberg
Bykle, f. 1969
Inntekt
4 056 794
Formue
0
Skatt
1 271 272
93
Ole Tom Eidjord
Lillesand, f. 1960
Inntekt
4 052 704
Formue
8 265 251
Skatt
1 321 454
94
Egil Haugen
Arendal, f. 1974
Inntekt
4 052 062
Formue
3 289 090
Skatt
1 079 480
95
Dag Otto Lauritzen
Grimstad, f. 1956
Inntekt
4 041 957
Formue
10 971 529
Skatt
1 318 018
96
Frode Andersen Innjord
Arendal, f. 1963
Inntekt
4 032 804
Formue
7 420 353
Skatt
1 642 839
97
Fredrik Zachariassen
Arendal, f. 1977
Inntekt
4 012 579
Formue
9 534 728
Skatt
1 357 664
98
Karl Olaf Jørgensen
Birkenes, f. 1953
Inntekt
4 012 226
Formue
152 497 058
Skatt
2 498 835
99
Dag Songedal
Arendal, f. 1965
Inntekt
4 008 619
Formue
2 581 178
Skatt
1 486 622
100
Arve Eugen Karlsen
Arendal, f. 1949
Inntekt
3 986 507
Formue
21 808 584
Skatt
1 357 608