Skattelister 2019 for Aust-Agder

Aust-Agder har 96 950 skatteytere. Det er 11 859 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder er 307 991 kr (↑ 3%).

Lillesand er kommunen som har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Aust-Agder, mens Åmli har lavest snitt.

I Aust-Agder er det Bykle som har den aller høyeste gjennomsnittsformuen. I Iveland finner vi den laveste. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1953.

Inntekt
Formue
Skatt
1
Johan Bernhard Ugland
Grimstad, f. 1953
Inntekt
111 782 227
Formue
950 683 161
Skatt
43 956 839
2
Nina Myhren
Arendal, f. 1963
Inntekt
53 797 309
Formue
28 714 879
Skatt
12 071 994
3
Jan Andreas Bakke
Risør, f. 1967
Inntekt
41 574 381
Formue
273 647 507
Skatt
15 553 384
4
Leif Fage
Tvedestrand, f. 1970
Inntekt
18 264 607
Formue
20 502 582
Skatt
5 985 232
5
Harald Rø
Risør, f. 1946
Inntekt
13 937 130
Formue
10 216 661
Skatt
4 486 589
6
Jan Sigurd Otterlei
Arendal, f. 1960
Inntekt
10 969 560
Formue
109 667 205
Skatt
4 557 399
7
Karl Olaf Jørgensen
Birkenes, f. 1953
Inntekt
10 750 905
Formue
273 653 494
Skatt
5 738 829
8
Gunnar Løken
Bykle, f. 1964
Inntekt
9 164 370
Formue
5 064 105
Skatt
2 989 176
9
Herman Johan Bergshaven
Grimstad, f. 1944
Inntekt
8 417 520
Formue
225 807 423
Skatt
4 353 386
10
Arve Eugen Karlsen
Arendal, f. 1949
Inntekt
8 169 197
Formue
22 984 559
Skatt
1 970 980
11
Trond Valle
Gjerstad, f. 1971
Inntekt
8 149 124
Formue
4 639 439
Skatt
2 902 837
12
Wenche Jorun Reinemo Amundsen
Lillesand, f. 1953
Inntekt
8 102 262
Formue
39 389 945
Skatt
2 971 774
13
Rolf-Thore Roppestad
Froland, f. 1968
Inntekt
7 571 874
Formue
4 742 252
Skatt
3 475 396
14
Kristian Schlanbusch
Grimstad, f. 1977
Inntekt
7 530 717
Formue
22 854 986
Skatt
2 621 868
15
Helge Reme
Lillesand, f. 1951
Inntekt
7 461 448
Formue
45 897 207
Skatt
2 853 476
16
Jan William Denstad
Lillesand, f. 1966
Inntekt
7 320 772
Formue
10 650 935
Skatt
2 289 665
17
Kenneth Grande
Arendal, f. 1977
Inntekt
7 131 544
Formue
581 439
Skatt
2 383 773
18
Randi Holvik
Grimstad, f. 1953
Inntekt
7 065 605
Formue
38 018 141
Skatt
2 262 756
19
Aleksander Emil Lyngvi
Arendal, f. 1975
Inntekt
6 982 009
Formue
0
Skatt
2 663 421
20
Øystein Lund
Lillesand, f. 1950
Inntekt
6 925 590
Formue
30 572 196
Skatt
2 394 924
21
Mai-Lisbet Reini
Vegårshei, f. 1969
Inntekt
6 819 086
Formue
244 346
Skatt
1 525 631
22
Olaf Tønnevold
Grimstad, f. 1957
Inntekt
6 818 685
Formue
16 859 178
Skatt
1 639 035
23
Atle Bergshaven
Grimstad, f. 1946
Inntekt
6 696 145
Formue
582 164 847
Skatt
7 114 236
24
Bjørn Olaf Halvorsen
Arendal, f. 1959
Inntekt
6 682 071
Formue
19 987 655
Skatt
2 311 914
25
Knut Ruhaven Sæthre
Arendal, f. 1964
Inntekt
6 624 985
Formue
5 803 227
Skatt
2 778 994
26
Bernt Einersen
Tvedestrand, f. 1947
Inntekt
6 613 674
Formue
7 364 753
Skatt
2 135 918
27
Bernt Egill Nygaard
Lillesand, f. 1969
Inntekt
6 603 468
Formue
0
Skatt
2 176 775
28
Øystein Foss
Lillesand, f. 1955
Inntekt
6 600 608
Formue
33 664 448
Skatt
2 397 059
29
Kjetil Uleberg
Bykle, f. 1952
Inntekt
6 550 089
Formue
43 880 412
Skatt
4 086 341
30
Magne Nikolaisen
Lillesand, f. 1962
Inntekt
6 401 669
Formue
22 733 658
Skatt
3 068 774
31
Jan Trygve Reinertsen
Lillesand, f. 1958
Inntekt
6 318 339
Formue
40 018 471
Skatt
2 480 271
32
Bjørn Tore Larsen
Arendal, f. 1967
Inntekt
6 318 162
Formue
39 739 549
Skatt
2 415 096
33
Hans Petter Thomassen
Arendal, f. 1965
Inntekt
6 302 892
Formue
465 617
Skatt
2 865 223
34
Sveinung Hovstad
Grimstad, f. 1963
Inntekt
6 131 006
Formue
3 382 706
Skatt
2 000 493
35
Kari Vigdis Sodeland
Grimstad, f. 1947
Inntekt
6 034 253
Formue
13 480 166
Skatt
1 994 993
36
Asbjørn Sandås
Arendal, f. 1972
Inntekt
5 958 752
Formue
40 087 166
Skatt
2 268 588
37
Leif Christian Garcia De Presno
Arendal, f. 1970
Inntekt
5 927 974
Formue
1 578 686
Skatt
1 993 704
38
Theodor Grødum
Birkenes, f. 1958
Inntekt
5 892 330
Formue
4 137 079
Skatt
1 876 394
39
Stig Brobakken
Lillesand, f. 1962
Inntekt
5 815 972
Formue
34 489 174
Skatt
2 155 065
40
Marianne Sørbøe
Arendal, f. 1974
Inntekt
5 811 540
Formue
66 010 354
Skatt
2 455 749
41
Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland
Grimstad, f. 1955
Inntekt
5 760 246
Formue
53 907 644
Skatt
2 227 213
42
Rita Aune
Grimstad, f. 1946
Inntekt
5 750 171
Formue
10 664 165
Skatt
1 857 207
43
Ståle Asbjørn Sørbøe
Arendal, f. 1975
Inntekt
5 527 395
Formue
66 827 536
Skatt
2 430 454
44
Rune Valle
Arendal, f. 1956
Inntekt
5 461 670
Formue
4 151 652
Skatt
1 864 195
45
Terje Uleberg
Evje og Hornnes, f. 1975
Inntekt
5 319 466
Formue
4 572 922
Skatt
1 685 318
46
Ole Kristian Sivertsen
Arendal, f. 1975
Inntekt
5 271 285
Formue
3 143 222
Skatt
2 397 341
47
Elisabeth Sørbøe Aarsæther
Arendal, f. 1965
Inntekt
5 212 680
Formue
53 482 822
Skatt
2 189 920
48
Johannes Christian Irgens
Arendal, f. 1961
Inntekt
5 152 566
Formue
6 541 409
Skatt
59 309
49
Torstein Thorsen Ekern
Arendal, f. 1974
Inntekt
5 063 620
Formue
3 666 548
Skatt
1 661 468
50
Børuf Eivind Håkedal
Arendal, f. 1945
Inntekt
4 923 997
Formue
39 180 945
Skatt
1 848 158
51
Gunnulf Ingar Leikvoll
Arendal, f. 1964
Inntekt
4 882 928
Formue
16 160 346
Skatt
1 690 517
52
Per Gunnar Topland
Grimstad, f. 1955
Inntekt
4 823 254
Formue
33 638 940
Skatt
1 816 057
53
Edward Martin Tan
Arendal, f. 1971
Inntekt
4 821 142
Formue
21 396 378
Skatt
1 843 907
54
Kjell Walter Sørensen
Arendal, f. 1951
Inntekt
4 786 426
Formue
120 036 590
Skatt
2 487 664
55
Knut Axel Ugland
Grimstad, f. 1959
Inntekt
4 753 329
Formue
503 880 257
Skatt
5 746 145
56
Jostein Rostrup
Arendal, f. 1951
Inntekt
4 750 058
Formue
14 193 560
Skatt
1 639 737
57
Åse Aud Øye Arnevik
Lillesand, f. 1947
Inntekt
4 661 582
Formue
1 765 874
Skatt
1 028 776
58
Einar Johnsen
Grimstad, f. 1971
Inntekt
4 611 919
Formue
91 268 463
Skatt
2 430 991
59
Steffen Syvertsen
Grimstad, f. 1976
Inntekt
4 593 575
Formue
0
Skatt
1 866 969
60
Pål Storvold
Grimstad, f. 1950
Inntekt
4 558 559
Formue
6 529 682
Skatt
1 006 963
61
Frode Andersen Innjord
Arendal, f. 1963
Inntekt
4 536 370
Formue
15 124 313
Skatt
1 842 327
62
Aleksander Høie
Arendal, f. 1976
Inntekt
4 531 056
Formue
0
Skatt
2 199 187
63
Tor Inge Sandnes
Bygland, f. 1979
Inntekt
4 490 570
Formue
4 108 435
Skatt
29 247
64
Olga Ingimundardottir
Grimstad, f. 1954
Inntekt
4 467 042
Formue
0
Skatt
1 993 856
65
Anders Topland
Grimstad, f. 1967
Inntekt
4 292 353
Formue
6 832 299
Skatt
1 505 325
66
Thomas Eikeland Skåla
Grimstad, f. 1984
Inntekt
4 165 079
Formue
49 086 941
Skatt
1 889 710
67
Johnny Asbjørn Sørbøe
Arendal, f. 1940
Inntekt
4 162 310
Formue
30 441 100
Skatt
1 641 065
68
Per Inge Haavik
Grimstad, f. 1959
Inntekt
4 157 038
Formue
3 853 204
Skatt
1 314 609
69
Stein Oscar Westerheim
Tvedestrand, f. 1950
Inntekt
4 132 791
Formue
27 849 463
Skatt
1 613 453
70
Odd Bjørn Jensen
Arendal, f. 1969
Inntekt
4 123 476
Formue
11 986 359
Skatt
1 429 201
71
Laimonas Buivydas
Arendal, f. 1982
Inntekt
4 111 644
Formue
0
Skatt
1 951 446
72
Are Skindlo
Arendal, f. 1966
Inntekt
4 083 332
Formue
279 210
Skatt
1 346 974
73
Terje Finn Schøyen
Arendal, f. 1953
Inntekt
4 013 670
Formue
9 474 534
Skatt
1 485 357
74
Trond Johan Østereng
Grimstad, f. 1972
Inntekt
4 006 454
Formue
34 508 479
Skatt
1 552 197
75
Jon Uleberg
Bykle, f. 1954
Inntekt
3 990 196
Formue
41 425 302
Skatt
3 289 809
76
Ernst-Jan Veer
Arendal, f. 1976
Inntekt
3 971 924
Formue
0
Skatt
1 883 980
77
Johan Thulin Bringsverd
Arendal, f. 1961
Inntekt
3 949 271
Formue
3 787 300
Skatt
1 254 675
78
Dag Bjørn Jensen
Arendal, f. 1950
Inntekt
3 918 242
Formue
30 512 200
Skatt
1 518 888
79
Jens Sigmund Øvernes
Arendal, f. 1947
Inntekt
3 891 198
Formue
11 133 629
Skatt
940 561
80
Margaret Hestø
Arendal, f. 1962
Inntekt
3 882 799
Formue
22 418 674
Skatt
1 681 813
81
Willy Abrahamsen
Grimstad, f. 1963
Inntekt
3 854 088
Formue
1 944 644
Skatt
1 707 143
82
Bjørnar Anker Andresen
Arendal, f. 1966
Inntekt
3 842 166
Formue
0
Skatt
1 747 233
83
Håvard Skjærvik
Arendal, f. 1959
Inntekt
3 840 285
Formue
0
Skatt
2 209 080
84
Hans Olav Noraberg
Arendal, f. 1966
Inntekt
3 827 089
Formue
0
Skatt
1 197 762
85
Inger Aaseby Skorstad
Grimstad, f. 1957
Inntekt
3 813 965
Formue
59 602 232
Skatt
1 754 232
86
Lars Gunnar Retterholt
Birkenes, f. 1978
Inntekt
3 809 431
Formue
2 093 446
Skatt
1 251 034
87
Carl Thorleif Johnsen
Arendal, f. 1949
Inntekt
3 780 418
Formue
4 221 100
Skatt
1 222 600
88
Johan Martin Ugland
Grimstad, f. 1981
Inntekt
3 779 513
Formue
0
Skatt
1 711 111
89
Høye Gerhard Høyesen
Arendal, f. 1965
Inntekt
3 772 396
Formue
14 361 426
Skatt
1 739 023
90
Arild Dale Kjempekjenn
Froland, f. 1957
Inntekt
3 764 830
Formue
15 999 969
Skatt
1 360 573
91
Magne Frede Kjølsrud
Grimstad, f. 1945
Inntekt
3 751 623
Formue
45 738 117
Skatt
1 566 977
92
Hans Sigvart Roscher
Arendal, f. 1959
Inntekt
3 730 294
Formue
3 209 207
Skatt
1 341 455
93
Christen Guddal
Tvedestrand, f. 1967
Inntekt
3 683 473
Formue
30 133
Skatt
1 651 558
94
Ole Magnus Heimvik
Arendal, f. 1974
Inntekt
3 650 676
Formue
1 267 165
Skatt
1 332 870
95
Roland Nilsen
Risør, f. 1974
Inntekt
3 636 983
Formue
31 371 905
Skatt
1 431 771
96
Tommy Skagestad
Iveland, f. 1970
Inntekt
3 626 701
Formue
0
Skatt
1 193 723
97
Jan Trygve Gromstad
Arendal, f. 1958
Inntekt
3 605 216
Formue
120 882 392
Skatt
2 198 227
98
Ove Gusevik
Åmli, f. 1965
Inntekt
3 601 592
Formue
63 334 614
Skatt
3 462 000
99
Arnfinn Jensen
Arendal, f. 1958
Inntekt
3 565 969
Formue
35 176 924
Skatt
1 424 080
100
Magnus Thorbjørnsen
Arendal, f. 1955
Inntekt
3 541 404
Formue
0
Skatt
1 184 996