Skattelister 2021 for Flesberg

Flesberg har 0 skatteytere. Det er 0 av disse som ikke betaler skatt. Gjennomsnittsinntekten i Flesberg er 0 kr (↓ 0%).

Flesberg er kommunen som har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Flesberg, mens Flesberg har lavest snitt.

I Flesberg er det Flesberg som har den aller høyeste gjennomsnittsformuen. I Flesberg finner vi den laveste. Det årskullet med aller størst formue er født i år 1971.

Inntekt
Formue
Skatt
1
Roger Rustand
Flesberg, f. 1971
Inntekt
13 385 909
Formue
90 423 087
Skatt
5 983 848
2
Wenche Grundvåg
Flesberg, f. 1974
Inntekt
7 516 262
Formue
6 190 885
Skatt
2 434 320
3
Elisabeth Fossan
Flesberg, f. 1967
Inntekt
5 805 504
Formue
9 647 614
Skatt
2 673 529
4
Hans Endre Fossan
Flesberg, f. 1961
Inntekt
5 738 097
Formue
8 844 717
Skatt
2 599 323
5
Ole Berget
Flesberg, f. 1959
Inntekt
5 293 173
Formue
0
Skatt
1 702 671
6
Gunn Hege Huslende
Flesberg, f. 1981
Inntekt
4 673 944
Formue
7 066 352
Skatt
1 248 142
7
Knut Teigen
Flesberg, f. 1970
Inntekt
3 914 313
Formue
3 847 166
Skatt
1 288 803
8
Halvor G Garås
Flesberg, f. 1953
Inntekt
3 527 019
Formue
7 725 168
Skatt
1 961 478
9
Kjetil Bottolfs
Flesberg, f. 1975
Inntekt
3 104 386
Formue
6 761 139
Skatt
1 033 917
10
Asbjørn Løvstad
Flesberg, f. 1955
Inntekt
2 999 389
Formue
6 353 728
Skatt
1 370 481
11
Vebjørn Aasland
Flesberg, f. 1971
Inntekt
2 689 980
Formue
7 086 660
Skatt
1 166 029
12
Øystein Gjellerud
Flesberg, f. 1971
Inntekt
2 524 919
Formue
0
Skatt
1 192 242
13
Sverre Ulland
Flesberg, f. 1964
Inntekt
2 507 806
Formue
3 786 124
Skatt
934 498
14
Øivind Høimyr
Flesberg, f. 1952
Inntekt
2 327 250
Formue
10 297 489
Skatt
875 041
15
Hans Ole Homelien
Flesberg, f. 1961
Inntekt
2 286 827
Formue
16 161 531
Skatt
848 725
16
Arnstein Norheim
Flesberg, f. 1974
Inntekt
2 243 464
Formue
0
Skatt
848 124
17
Gunn Marit Garaas
Flesberg, f. 1979
Inntekt
2 105 729
Formue
5 818 236
Skatt
929 168
18
Jan Sandok
Flesberg, f. 1965
Inntekt
2 094 253
Formue
1 777 816
Skatt
863 335
19
Dag Otto Winnæss
Flesberg, f. 1960
Inntekt
2 079 809
Formue
9 592 460
Skatt
884 510
20
Marita Bårnes Borgersen
Flesberg, f. 1994
Inntekt
2 031 765
Formue
31 315 260
Skatt
891 222
21
Roger Kjenås
Flesberg, f. 1973
Inntekt
2 011 069
Formue
10 865 019
Skatt
841 069
22
Nils Livland
Flesberg, f. 1950
Inntekt
1 975 058
Formue
10 967 025
Skatt
686 624
23
Knut Værås
Flesberg, f. 1951
Inntekt
1 967 843
Formue
5 763 034
Skatt
724 581
24
Anders Borge
Flesberg, f. 1959
Inntekt
1 944 215
Formue
6 418 685
Skatt
867 216
25
Berit Juveli
Flesberg, f. 1954
Inntekt
1 927 670
Formue
5 484 208
Skatt
511 939
26
Torgeir Deildokk
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 924 740
Formue
3 003 615
Skatt
520 126
27
Bjørnar Dokka
Flesberg, f. 1982
Inntekt
1 919 284
Formue
0
Skatt
597 941
28
Ole Konrad Haug
Flesberg, f. 1962
Inntekt
1 793 342
Formue
2 215 245
Skatt
786 316
29
Gullik Bekjorden
Flesberg, f. 1973
Inntekt
1 792 787
Formue
0
Skatt
823 362
30
Erik Nubberud
Flesberg, f. 1993
Inntekt
1 787 080
Formue
1 213 586
Skatt
614 958
31
Ole Gunnar Hvamb
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 759 896
Formue
4 226 162
Skatt
766 937
32
Jan Paul Dokken
Flesberg, f. 1954
Inntekt
1 740 002
Formue
3 122 334
Skatt
702 054
33
Rune Ingels
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 735 681
Formue
5 358 686
Skatt
759 470
34
Olav Olavson Evju
Flesberg, f. 1950
Inntekt
1 655 135
Formue
2 542 042
Skatt
415 334
35
Gunnar Ruthol Grette
Flesberg, f. 1986
Inntekt
1 601 842
Formue
2 277 465
Skatt
689 951
36
Marianne Kornmo Kobbeltvedt
Flesberg, f. 1985
Inntekt
1 598 884
Formue
0
Skatt
720 532
37
Jon Tore Høimyr Barlindhaug
Flesberg, f. 1970
Inntekt
1 545 764
Formue
6 057 507
Skatt
570 497
38
Kjell Ivar Øyberg
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 529 435
Formue
6 891 574
Skatt
634 027
39
Marcelo Adrian Garcia
Flesberg, f. 1979
Inntekt
1 527 443
Formue
0
Skatt
649 684
40
Espen Grøslie
Flesberg, f. 1984
Inntekt
1 480 445
Formue
4 784 797
Skatt
570 315
41
Anne Hay Simensen
Flesberg, f. 1982
Inntekt
1 473 318
Formue
3 988 844
Skatt
411 455
42
Vegard Haug
Flesberg, f. 1983
Inntekt
1 420 791
Formue
0
Skatt
404 854
43
Sverre Halvor Tjøntveit
Flesberg, f. 1970
Inntekt
1 403 619
Formue
1 126 364
Skatt
561 376
44
Randi Helen Dramdal
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 396 893
Formue
4 221 345
Skatt
573 352
45
Gaute Lønrusten Lau
Flesberg, f. 1984
Inntekt
1 396 616
Formue
0
Skatt
549 291
46
Ole Henrik Ulland
Flesberg, f. 1981
Inntekt
1 327 175
Formue
1 775 323
Skatt
483 598
47
Jørn Lande Brakstad
Flesberg, f. 1985
Inntekt
1 315 283
Formue
526 962
Skatt
599 041
48
Dag Rune Andreassen
Flesberg, f. 1972
Inntekt
1 314 467
Formue
0
Skatt
523 488
49
Lars Simensen
Flesberg, f. 1980
Inntekt
1 293 599
Formue
4 047 299
Skatt
457 504
50
Henning Huslende
Flesberg, f. 1974
Inntekt
1 291 871
Formue
0
Skatt
362 158
51
Øystein Jonrud
Flesberg, f. 1972
Inntekt
1 288 634
Formue
1 596 741
Skatt
515 096
52
Arvid Øystein Rustand
Flesberg, f. 1946
Inntekt
1 275 516
Formue
2 016 200
Skatt
406 084
53
Kristin Kjenaas
Flesberg, f. 1975
Inntekt
1 266 045
Formue
1 755 501
Skatt
509 740
54
Jorun Homelien
Flesberg, f. 1958
Inntekt
1 245 904
Formue
3 165 776
Skatt
531 219
55
Helge Erik Solum
Flesberg, f. 1961
Inntekt
1 218 146
Formue
736 097
Skatt
477 155
56
Terje Sandbæk
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 214 055
Formue
0
Skatt
495 660
57
Johnny Landerud
Flesberg, f. 1984
Inntekt
1 208 478
Formue
0
Skatt
498 153
58
Øyvind Gran
Flesberg, f. 1982
Inntekt
1 207 373
Formue
0
Skatt
617 364
59
Tom Ivar Stepien
Flesberg, f. 1958
Inntekt
1 202 478
Formue
3 781 023
Skatt
532 879
60
Thomas Fosen
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 198 339
Formue
0
Skatt
461 575
61
Morten Buvald
Flesberg, f. 1962
Inntekt
1 195 307
Formue
2 079 940
Skatt
380 995
62
Carl Nicklas Larsson
Flesberg, f. 1972
Inntekt
1 188 860
Formue
3 451 257
Skatt
359 787
63
Kjetil Hostvedt
Flesberg, f. 1977
Inntekt
1 186 781
Formue
0
Skatt
401 339
64
Åge Fosshaug
Flesberg, f. 1951
Inntekt
1 181 769
Formue
3 311 678
Skatt
354 942
65
Morten Rustand
Flesberg, f. 1965
Inntekt
1 165 897
Formue
2 348 217
Skatt
474 016
66
Erik Haraldsen
Flesberg, f. 1954
Inntekt
1 152 132
Formue
7 381 112
Skatt
465 408
67
Ivar Biringvad
Flesberg, f. 1953
Inntekt
1 149 662
Formue
2 449 878
Skatt
231 087
68
Anne Mette Stuvstad
Flesberg, f. 1971
Inntekt
1 147 731
Formue
9 796 539
Skatt
476 584
69
Øystein Bondal
Flesberg, f. 1980
Inntekt
1 132 252
Formue
0
Skatt
461 770
70
Kjell Kristian Levorsen
Flesberg, f. 1974
Inntekt
1 126 081
Formue
1 833 190
Skatt
443 823
71
Grete Sønsteby
Flesberg, f. 1960
Inntekt
1 124 989
Formue
26 260 090
Skatt
626 074
72
Magnus Garaas
Flesberg, f. 1982
Inntekt
1 114 653
Formue
505 314
Skatt
455 324
73
Øyvind Berget
Flesberg, f. 1973
Inntekt
1 113 815
Formue
0
Skatt
456 619
74
Arvid Aasen
Flesberg, f. 1958
Inntekt
1 112 886
Formue
1 158 764
Skatt
412 244
75
Elon Anker Fjellstad
Flesberg, f. 1975
Inntekt
1 109 887
Formue
0
Skatt
453 012
76
Jan Solheim
Flesberg, f. 1967
Inntekt
1 107 813
Formue
0
Skatt
433 664
77
Øyvind Svendsen
Flesberg, f. 1983
Inntekt
1 107 592
Formue
0
Skatt
443 851
78
Ole-Ivar Sørensen
Flesberg, f. 1969
Inntekt
1 097 673
Formue
0
Skatt
431 609
79
Hanne Løiten Høimyr
Flesberg, f. 1983
Inntekt
1 094 519
Formue
5 056 496
Skatt
427 990
80
Bjørg Jorun Tveiten
Flesberg, f. 1945
Inntekt
1 083 393
Formue
11 772 015
Skatt
411 571
81
Trine Lauvlid Rustand
Flesberg, f. 1972
Inntekt
1 080 207
Formue
1 912 643
Skatt
403 558
82
Tom Overgaard
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 061 925
Formue
1 647 785
Skatt
395 995
83
Hellik Rindem
Flesberg, f. 1964
Inntekt
1 057 052
Formue
3 273 995
Skatt
418 933
84
Rune Tangen Andersen
Flesberg, f. 1975
Inntekt
1 046 046
Formue
0
Skatt
412 921
85
Stian Fritz Dokken
Flesberg, f. 1977
Inntekt
1 040 722
Formue
0
Skatt
423 646
86
Olav Kyllesdal
Flesberg, f. 1955
Inntekt
1 040 008
Formue
0
Skatt
404 296
87
Sverre Bekjorden
Flesberg, f. 1953
Inntekt
1 036 922
Formue
367 708
Skatt
405 415
88
Rune Pettersen
Flesberg, f. 1957
Inntekt
1 035 536
Formue
389 102
Skatt
397 401
89
Eirik Mathiesen
Flesberg, f. 1972
Inntekt
1 029 650
Formue
2 965 322
Skatt
398 620
90
Anders Teksle Lande
Flesberg, f. 1985
Inntekt
1 019 371
Formue
0
Skatt
438 222
91
Knut Olav Sønåsen
Flesberg, f. 1965
Inntekt
1 011 470
Formue
4 011 789
Skatt
443 766
92
Vegard Løiten Høimyr
Flesberg, f. 1976
Inntekt
1 010 862
Formue
2 523 215
Skatt
386 890
93
Tove Kristin Bråta Ramberg
Flesberg, f. 1970
Inntekt
1 009 646
Formue
4 128 668
Skatt
446 992
94
Rune Kvalstad
Flesberg, f. 1966
Inntekt
1 008 506
Formue
1 219 357
Skatt
384 994
95
Petter Fjerstad
Flesberg, f. 1994
Inntekt
1 002 600
Formue
0
Skatt
395 584
96
Oddvar Garaas
Flesberg, f. 1960
Inntekt
1 002 440
Formue
2 716 844
Skatt
388 656
97
Jakob Eikås Evensen
Flesberg, f. 1995
Inntekt
988 381
Formue
679 792
Skatt
367 578
98
Torgeir Gjellerud
Flesberg, f. 1966
Inntekt
986 329
Formue
0
Skatt
349 730
99
Svein Borge
Flesberg, f. 1972
Inntekt
985 268
Formue
0
Skatt
378 823
100
Jan Morten Bringsrud
Flesberg, f. 1962
Inntekt
978 465
Formue
1 369 197
Skatt
370 959